Suodatinkankaat painesuodattimiin

 • Oikea suodatinkangas kuhunkin käyttökohteeseen
 • Entistä pidempi käyttöikä – kestävä, kustannustehokas, uusin tekstiiliteknologia
 • Paras saatavuus – paikallinen varasto, nopeat toimitukset
 • Asiantunteva asiakastuki – Roxian suodatusasiantuntijat vahvalla ja pitkäaikaisella kokemuksella

Oikea suodatinkangas jokaiseen käyttötarkoitukseen

Laajasta kangasvalikoimastamme löytyy paras suodatinkangas kuhunkin käyttökohteeseen ja prosessiin.

Roxia-suodatinkankaat on tehty hyödyntämällä uusinta tekstiiliteknologiaa ja käyttäjiltä saatua palautetta. Kankaat on suunniteltu kestäviksi ja niillä saavutetaan alhaisimmat käyttökustannukset. Saat meiltä asiantuntevan palvelun ja nopeat toimitukset!

Laajasta valikoimasta parhaiten sopiva ratkaisu suodatusprosessiisi

Laajasta kangasvalikoimastamme löytyy paras suodatinkangas kuhunkin käyttökohteeseen ja prosessiin, minimoimaan kustannukset ja maksimoimaan tuotanto. Roxian suodatuksen ammattilaiset tarjoavat sinulle parhaat pitkän aikavälin ratkaisut.


Elektronimikroskoopilla otettuja kuvia hyödynnetään suodatuskankaan ominaisuuksien arvioimisessa.

Suodatinkangas on suodatuksen ydin

Suodatinkangas on tärkeä komponentti painesuodattimissa. Nesteen ja kiintoaineen erotus tapahtuu kankaan avulla ja suodatusjakson lopulla kangas toimii kuljettimena tuoden kiintoainekakut ulos suodattimesta. Nämä kaksi toisistaan poikkeavaa toimintoa edellyttävät kankaalta useita erityisominaisuuksia. Suodatuksen aikana kankaan läpäisevyys ja muut suodatustekniset ominaisuudet ovat tärkeitä. Suodatuskakun purkuvaiheessa kankaan toimiessa kuljettimena taas sen lujuusominaisuudet ovat ratkaisevia.

Vääränlainen suodatinkangas aiheuttaa tyypillisesti prosessitulosten heikentymistä ja ongelmia suodattimen mekaanisessa toiminnassa. Yhteistyössä pyrimme löytämään sopivimman suodatinkankaan kuhunkin käyttökohteeseen.


Jos suodatinkangas kuluu odotettua nopeammin, se tarkoittaa kohonneita kustannuksia, sillä se on yksi kalleimmista painesuodattimen varaosista.

Suodatinkankaan tehtävät painesuodattimissa

Painesuodattimessa suodatinkankaalla on useita eri tehtäviä. Koko painesuodatussyklissä on useita vaiheita ja jokainen niistä vaikuttaa kankaaseen.

Suodatuksen alkuvaiheessa liete syötetään suodatinkammioihin. Syöttövaihessa kiintoaine kerääntyy suodatinkankaan päälle muodostaen suodatinkakun. Suodos kulkee suodatinkankaan läpi ja ohjataan ulos kammioista. Suodatustulos jää heikoksi, mikäli valittu kangas on väärä tai jos kangas on vioittunut.

Puristusvaiheessa puristuskalvot paineistetaan ja suodatinkankaaseen kohdistuu korkea, jopa 16 bar, paine. Tässä kohtaa kankaan tehtävänä on tukea kakkua ja estää sen halkeaminen.

Ilmakuivausvaiheen aikana kammioon johdetaan paineilmaa kakun yläpuolelle. Ilma kulkee kakun läpi syrjäyttäen kakussa olevan nesteen. Tässä vaiheessa on oleellista, että kankaan ilmanläpäisevyys on oikea suodatettavalle materaalille.

Viimeisessä vaiheessa suodatinkangas toimii kuljetinhihnana ja poistaa kakut kammioista. Kakut voivat painaa jopa 20 tonnia / jakso.

Lujuus

Yksi merkittävä ero eri painesuodatintyyppien kankaiden välillä on niiden lujuus. Kuten edellä on kuvattu, tornimallisissa painesuodattimissa suodatinkangas toimii myös kuljetushihnana. Sen on oltava riittävän vahva kuljettamaan painavia kakkuja ja kestämään korkeapaineista kalvopuristusta kerta toisensa jälkeen. Suodatinkankaan lujuus vaikuttaa myös kankaan ohjautuvuuteen. Mikäli kankaalla ei ole riittävää lujuutta, saattaa se muotoutua ajan myötä aiheuttaen ongelmia kankaan ohjautumiseen johtaen lopulta kankaan ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

Suurten torniprässien tuotanto kaivosrikasteiden sovelluksissa on usein 20 tonnia jaksoa kohti. Suodatinkangas kestää keskimäärin 6000 jaksoa. Tämä tarkoittaa, että yksi suodatinkangas käsittelee elinaikanaan jopa 120 miljoonaa kiloa kiintoainetta!


Suodatinkangas on olennainen osa painesuodatinta.

Ilmanläpäisevyys – miten valita optimaalisin painesuodatinkangas?

Kaivosteollisuuden jauhatusteknologia kehittyy jatkuvasti ja siten myös malmin talteenotto. Hiukkaskoko on pienentynyt ja suodatinkankaat tukkeutuvat usein liian aikaisin. Korkeamman ilmanläpäisevyyden omaavan kankaan käyttö voi monissa sovelluksissa ratkaista tämän ongelman.

Toisaalta, liian korkean läpäisevyyden omaavaa suodatinkangasta käytettäessä suodatustulos heikkenee ja suodokseen päätyy enemmän kiintoainetta. Hukatun kiintoaineen lisäksi suodokseen jäävä kiintoaine aiheuttaa laitteiston tarpeetonta kulumista.

Optimaalisen painesuodatinkankaan valinta eri käyttökohteisiin on tärkeää, koska se:

Parantaa suodattimen kapasiteettia ja suodatustulosta
Lisää suodattimen käynnin luotettavuutta ja vähentää huoltotarvetta
Pidentää kankaan elinikää

Roxian asiantuntijat auttavat parhaan suodatinkankaan valinnassa. Teemme kangastestausta joko paikan päällä laitoksella tai koesuodatuslaboratoriossamme.

Kankaan tukkeutuminen

Suodatinkangas saattaa olla tukkeutunut, mikäli

 • kakku on tavallista ohuempi
 • kakun kosteus on kohonnut, tai
 • suodatusjakson kesto on pidentynyt

Käytön aikana kaikki suodatinkankaat alkavat lopulta tukkeutua. Ennenaikaisen tukkeutumisen voi välttää oikealla suodatinkankaan valinnalla. Tyypillisiä kankaan tukkeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat lietteen partikkelikokojakauma sekä kemialliset muutokset prosessissa.


Oikea asennus edellyttää, että koko suodatinkangas ajetaan ensin painesuodattimen läpi.

Suodatinkankaan tasalaatuisuus

Kankaan ilmanläpäisevyyden on oltava tasainen kankaan jokaisessa kohdassa. Suurimmat kankaat ovat 148 metriä pitkiä ja 1,7 metriä leveitä. Näin suurien tekstiilien kudonta on erittäin vaativaa ja valmistusprosessissa esiintyykin tyypillisesti kudontavirheitä.

Panostamme korkeaan laatuun ja kankaiden virheettömyyteen. Suodatinkankaamme valmistetaan moderneilla kudontakoneilla, joissa on integroidut laadunvalvontajärjestelmät.

Suodatinkankaiden saumat

Painesuodattimien suodatinkankaat ovat jopa yli 100 metriä pitkiä ja asennusvaiheessa ne yhdistetään päättymättömäksi lenkiksi metallisaumalla. Vaurioitunut sauma vaikuttaa kankaan ohjautumiseen ja aiheuttaa suodattimen rikkoutumista.

Roxialla on ratkaisu vaurioituneiden saumojen nopeaan korjamiseen. Roxia-saumauskoneella on helppo tehdä uusi sauma paikan päällä heti ongelman tunnistamisen jälkeen ja suodatinkankaan käyttöikää voidaan jatkaa merkittävästi.


Roxia-kankaiden saumat on vahvistettu käyttöiän maksimoimiseksi.

Kankaiden vahvistetut reunat

Kankaiden reunat joutuvat kovalle rasitukselle, etenkin jos suodattimen kankaan ohjauksessa esiintyy häiriöitä. Roxian kankaissa on erityinen reunavahvike, joka estää reunojen rispautumisen ja lisää kankaan käyttöikää.Roxia-kankaiden reunat vahvistetaan joko liima- ja/tai lämpökäsittelyllä.

Suodatinkankaan korjaaminen

Roxian kankaat ovat erittäin vahvoja – vetolujuus on yli 400 kN / m. Siitä huolimatta kankaat saattavat kuitenkin reikiintyä käytössä.

Painesuodattimen ajo reiällisellä kankaalla ei ole suositeltavaa. Kiintoaineen joutuminen suodoskanavistoon saattaa aiheuttaa ilmakuivausvaiheessa ns. hiekkapuhallusefektin, mistä seuraa suodattimen merkittävää kulumista.


Käytetty suodatinkangas, mutta merkkejä kulumisesta ei vielä näy.

Teollisuuden suodatinkangaspaikat

Suodatinkangasta ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa välittömästi, vaikka siihen olisi tullut reikä tai muu vaurio. Roxia on kehittänyt kustannustehokkaan ratkaisun kankaan korjaamiseksi. Roxia-paikkaussarjat ovat muotoiltu kattamaan yleisimmät vauriomuodot ja reikäkoot. Korjaus on nopeaa ja helppoa, lisäksi se tehdään poistamatta kangasta koneesta. Paikka on samanpaksuinen kuin itse kangas, joten kankaan kaavarointikaan ei tuota ongelmia.

On kuitenkin syytä muistaa, että paikkaussarjat ovat vain nopea ratkaisu suuremman ongelman estämiseksi. Näiden reikien todellinen juurisyy olisi selvitettävä ja korjattava mahdollisimman pian. Roxian asiantuntijat voivat auttaa reikien vauriomekanismin selvittämisessä ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.


Käytössä kuluneita suodatinkankaita.

Roxia -suodatinkankaita eri käyttötarpeisiin:

Roxia Light-Duty – Helpot käyttökohteet
 • Avoin ja ohuempi rakenne, toimii paremmin tukkeutumista vastaan
 • 5 erilaista läpäisevyyttä
Roxia Standard – Yleiset käyttökohteet
 • Kestävämpi kuin yleisesti käytetyt suodatinkankaat.
 • 9 eri läpäisevyyttä
Roxia Heavy-Duty – Vaativimmat käyttökohteet
 • Markkinoiden kestävin suodatinkangas. Suunniteltu raskaimpia kakkuja ja vaativimpia olosuhteita varten.
 • 3 eri läpäisevyyttä

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Etunimi(Pakollinen)
Hidden

Goran Metiljevic

Product Manager, Powerflo Solutions

+61 2 8005 2131

Kauko Tanninen

President Central Asia

+7 985 226 14 91

Sergey Petukhov

Technical Director Central Asia

+7 495 726 57 41

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Sebastian Alcaino

Regional Sales Director South and Central America

+56 994 991 561

Ronald Gaspar

Area Sales Manager South and Central America

+51 9 7973 5424

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Roope Kupias

Asiakastukipäällikkö, Suomi

+358 40 860 4720

Jesse Saira

Sales Director, Nordic & Baltics

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Markus Saloniemi

Director, Industrial Automation

+358 40 571 9520