Orgaanisten haitta-ainejäämien saastuttamat vedet

 • Poistaa orgaaniset haitta-aineet ilman kemikaaleja
 • Teollisen mittakaavan kylmäplasmateknologiaa
 • Poistaa lääkeaineet, fenolit ja biosidit

Orgaaniset haitta-ainejäämät vesissä

Orgaaniseksi haitta-aineiksi lasketaan kirjava joukko biokemiallisesti aktiivisia ja haitallisia epäpuhtauksia, joita voi päätyä jäteveteen ja vesiympäristöihin. Monet kemialliset jäämät ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia jo pieninä pitoisuuksina. Osa myös kertyy ympäristöön, koska niiden biohajoavuus on huono (yleinen nimitys näille on pysyvä orgaaninen yhdiste, ”POP”). Tämän vuoksi haitta-aineita on tärkeää poistaa kaikesta vedestä etenkin syntypaikoilla.

Esimerkkejä orgaanisesta saasteesta:

 • Väriaineet
 • Fenolit
 • Biosidit
 • Lääkeaineet
 • PAH-yhdisteet
 • Tensidit
 • Öljyjäämät

Miksi orgaanisten haitta-aineiden poistaminen on vaikeaa?

Teollisuudelle jäteveden kemikaalijäämät voivat olla hankala ongelma. Veteen liuenneen orgaanisten haitta-aineiden poistaminen on usein vaikeaa, ja lainsäätäjät sekä ympäristöviranomaiset asettavat päästöille usein rajoituksia. Päästörajoitusten ylityksistä voi seurata ympäristövahinkoja ja kallis lasku.

Veden esikäsittely

Veden esikäsittelyä edellytetään usein ennen kuin se voidaan laskea viemäriin. Tämä johtuu siitä, että perinteistä kunnallista vedenkäsittelyä ei ole suunniteltu erityistesti hankalien orgaanisten haitta-ainejäämien poistoon. Kunnallisen käsittelyn soveltumattomuuden vuoksi esikäsittelyn vastuu on toiminnanharjoittajalla.

Epäpuhtauksia syntyy lisää

Huolta aiheuttavien epäpuhtauksien määrä kasvaa ja alueellinen sääntely tiukkenee jatkuvasti. Ympäristön huomioivaan prosessien suunnitteluun kannustetaan, mutta epäpuhtauksia ja niiden vaikutuksia löytyy alati lisää, ja niiden tahdissa on vaikea pysyä. Lisääntyvän tiedon seurauksena tarvitaan loppupään ratkaisuja, ja niiden on oltava yhä kehittyneempiä, mikä usein myös nostaa kustannuksia.

Orgaanisten haitta-aineiden poisto Roxian ratkaisuilla

Hapettuminen on tyypillinen mekanismi orgaanisten haitta-aineiden hitaaseen hajoamiseen luonnossa. Roxian ratkaisussa kylmäplasmalla tuotetaan suuri määrä voimakkaita hapettimia, jotka tuhoavat orgaaniset haitta-ainejäämät nopeasti ja luonnollisesti

Suuri hapetusteho vähällä energialla

Plasma Oxidizer syntetisoi pelkän sähkön avulla samoja hapettimia, jotka ovat luonnollisten prosessien tehokkain osa. Kylmäplasmatekniikka tuottaa hapettimet suoraan ympäröivästä ilmasta ja puhdistettavasta vedestä. Näistä tärkeimmät ovat hydroksyyliradikaalit (OH-radikaalit) ja otsoni (O3). OH-radikaaleihin perustuvia vedenpuhdistusprosesseja kutsutaan kehittyneiksi hapetusprosesseiksi (AOP, advanced oxidation process).


Veden epäpuhtaudet altistetaan voimakkaalle hapetukselle.

Ainutlaatuinen teollinen vedenpuhdistus

Roxia on tuonut plasmahapetuksen kaupallisesti saataville teollisessa mittakaavassa. Roxian plasmateknologiaa ei juuri tarvitse huoltaa ja se on pitkälle automatisoitu. Roxia Plasma Oxidizerin ominaisuuksia:

 • Erittäin energiatehokas hydroksyyliradikaalien tuotto
 • Laaja plasman ja veden kosketuspinta-ala
 • Kestävä reaktorirakenne, ei liikkuvia osia
 • Prosessi ei kuluta plasmaelektrodeja

Radikaalit hapettimet hajottavat orgaanisen aineksen tehokkaasti.

Voimakkaat hapettimet tuhoavat orgaanisen saasteen

Kylmäplasman nopeasti liikkuvat elektronit muodostavat veteen osuessaan OH-radikaaleja ja otsonia seuraavin reaktioyhtälöin:

LÄHTÖAINEET TUOTTEET
H2O + e- OH + H + e-
O2 + e- O + O + e-
O + O2 + M O3 + M

 

 

Ensimmäisessä reaktiossa syntyvä atomaarinen vety reagoi herkästi molekulaarisen hapen (O2) kanssa, mikä tuottaa hydroperoksiradikaaleja (HO2), jotka ovat myös hapettimia.

OH-radikaalit ja otsoni ovat erittäin voimakkaita hapettimia. Ne pystyvät hapettamaan haitallisia orgaanisia epäpuhtauksia. Orgaanisen aineksen hapettuminen johtaa lopulta sen mineralisoitumiseen hiilidioksidiksi. Täydellistä mineralisaatiota ei yleensä tarvita, jolloin syötettävän energian määrää voidaan säätää.

Roxia Plasma Oxidizerissa vesi putoaa sateena suuren plasmakentän läpi ja valtava määrä radikaalihapettimia tuhoaa orgaanisen saasteen tehokkaasti: lääke-, biosidi-, tensidi-, reagenssi- ym. jäämät.

 


Plasman osuessa veteen syntyy erilaisia reaktiivisia happilajeja. Tärkeimmät näistä ovat hydroksyyliradikaalit ja otsoni.

Plasmateknologian teolliset sovellukset

Plasmateknologia on uudenlainen ratkaisu, jonka on testattu tehoavan kymmeniin eri epäpuhtauksiin seuraavilla aloilla:

 • Elintarviketuotanto
 • Elintarvikkeiden jalostus
 • Maatalous
 • Lääketeollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Muut kemiallisen valmistuksen alat

Mikä on paras ratkaisu omaan prosessiisi?

Laajennamme tietokantaa jatkuvasti testaamalla. Tarjoamme myös koekäyttömahdollisuuden vesiin, joissa on vaikeasti poistettavaa orgaanista saastetta, jotta löydämme prosessiisi parhaan ratkaisun. Jos kiinnostuit koekäytöstä, ota yhteyttä Roxian ympäristötekniikan asiantuntijoihin.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Ettienne Joubert

Sales Engineer, South Africa

+27 (0) 81 030 1015

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Brown Briceño

Sales Manager South America

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520

Matti Luoma

Commercial Product Manager, Filters

+358 400 798 140

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, Middle-East and Mediterranean

+971525252178