Mitä asiakkaamme sanovat

Tutustu alla oleviin esimerkkitapauksiin ja lue lisää toteutuneista projekteista. Kerromme, miten lähestymme ongelmia ja tarjoamme parhaita mahdollisia ratkaisuja yksittäisiin prosesseihin.

EsimerkkitapausJätevesikustannusten vähentäminen

 • Vuosittaiset säästöt 25 % jätevesikustannuksista
 • Rasva ja kiintoaineet eivät enää tuki viemäreitä
 • Muodostuva liete hyödynnetään biokaasutuotannossa

 

Asiakas
Hätälä, Suomen johtava kalantuottaja, kalanjalostuksessa syntyvän jäteveden käsittely
Haaste
Korkeat jätevesikustannukset (€/m³
Ratkaisu
Veden ja lietteen käsittely etävalvonnalla, kiintoaineiden erottelu, kiintoaineiden ja rasvalietteen uudelleenkäyttö
Tulokset
Vähemmän jätettä, vähemmän kuormitusta kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, 25 prosentin säästöt jätevesikustannuksissa, ennaltaehkäisevä huolto

 

EsimerkkitapausÄlykästä ilmastusta

 • Ei enää alhaisen happipitoisuuden aiheuttamia hajuongelmia
 • Jäätymisongelma poistettu
 • Etävalvonta säästää käyttäjien työaikaa
 • Parannettu poistoveden laatu
Asiakas
EKJH Waste Management Company
Haaste
Häiritsevä haju ja tasausaltaan jäätyminen talvella
Ratkaisu
Viisi 1,5 kW:n Roxia-vaahdotusilmastinta
Tulokset
Pahaa hajua vähemmän, ei enää jäätymisongelmaa
Käyttötarkoitus
Veden ilmastus tasausaltaassa

 

EsimerkkitapausPlasmahapetus poistaa etoksylaatit jätevesistä tehokkaasti

 • Haitalliset yhdisteet saatiin poistettua jätevedestä
 • Päästiin eroon jäteveden kuljettamisesta satojen kilometrien päähän ongelmajätelaitokselle
Asiakas
Wallac Oy
Haaste
Jäteveden kemiallinen kuorma esti veden laskemisen viemäriin

Pitkät kuljetusmatkat ongelmajätelaitokselle

Ratkaisu
Roxia Plasma OxidizerTM
Tulokset
Haitalliset yhdisteet saadaan poistettua, jäteveden käsittely on helpottunut
Käyttötarkoitus
Alkyylifenolien ja -etoksylaattien tuhoaminen jätevesistä

 

Artikkeli – konttiyksikötRoxia käsittelee vaikeat suoto- ja rejektivedet Lappeenrannassa

Artikkeli – Roxia Plasma Oxidizer™ Joustavia ratkaisuja teolliseen jätevedenkäsittelyyn

Artikkeli – IlmastinIlmastimen avulla vähennettiin juomaveden tuotannossa käytetyn pohjaveden CO2-pitoisuutta liki puoleen alkuperäisestä

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Goran Metiljevic

Product Manager, Powerflo Solutions

+61 2 8005 2131

Kauko Tanninen

President Central Asia

+7 985 226 14 91

Sergey Petukhov

Technical Director Central Asia

+7 495 726 57 41

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Sebastian Alcaino

Regional Sales Director South and Central America

+56 994 991 561

Ronald Gaspar

Area Sales Manager South and Central America

+51 9 7973 5424

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Roope Kupias

Asiakastukipäällikkö, Suomi

+358 40 860 4720

Jesse Saira

Sales Director, Nordic & Baltics

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Markus Saloniemi

Director, Industrial Automation

+358 40 571 9520