Ilmastetut altaat jätevedenpuhdistuksessa

 • Vähennä tilavuusmääräisiä päästömaksuja
 • Vältä päästörajojen ylityksestä aiheutuvat seuraamusmaksut
 • Hankkiudu eroon pahasta hajusta

Sano kyllä ilmastuksella ja ei pahoille hajuille

Vesi on yleisliuotin, massasiirtoväline, jäähdytin ja raaka-aine teollisissa prosesseissa. Veden käyttö johtaa väistämättä myös nestemäisiin päästöihin, jotka näkyvät monissa laitoksissa jätevesilampina ja -altaina.

Ilmastetut altaat ovat yksinkertaisia jätevedenpuhdistusprosesseja. Altaat ovat usein suuria mutta suhteellisen matalia, ja vedet ovat niissä pitkään. Prosessivesi siis pumpataan altaaseen ja jätetään sinne puhdistumaan biologisesti. Altaan vesi voidaan sekoittaa kokonaan tai ilmastus ja sekoitus voidaan kohdistaa vain pintakerrokseen.

Miksi ilmastus on hyvä idea?

Yksi jätevesialtaiden päätarkoituksista on varata aikaa biologiselle vedenpuhdistukselle. Biologinen puhdistus vaatii happea, jota veteen on pystyttävä jotenkin lisäämään. Yleensä ilmakehän hapen imeytyminen yhdessä fotosynteesin kanssa riittää tuottamaan tarpeeksi happea vain vesiin, joiden jätekuorma on erittäin pieni. Päästörajojen ja lähtöveden laatuvaatimusten saavuttaminen edellyttää siten tehokasta ilmastusta.

Ilmastusta käytetään laajasti veden puhdistamiseen ja käsittelemiseen eri teollisuudenaloilla. Esimerkkejä tällaisista aloista:

 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Kaatopaikat
 • Kalanviljely

Poista paha haju

Seisovaan veteen voi kehittyä happikato. Toisin sanoen vedessä on aina vain vähemmän ja vähemmän happea ja samalla allas tai lampi alkaa haista koko ajan pahemmalle. Alhainen happipitoisuus heikentää myös vedenlaatua, mikä voi johtaa seuraamusmaksuihin päästörajojen ylittyessä.

Miten vedenlaatua voi parantaa? Syy teollisuusaltaiden pahaan hajuun on yleensä heikko tai puutteellinen ilmastus, joka johtaa anaerobisten prosessien käynnistymiseen. Lisäämällä veden happipitoisuutta voit ratkaista kerralla kaksi ongelmaa:


Esimerkki siitä, miten hapen lisääminen anaerobisiin lampiin parantaa vedenlaatua. 

Hankkiudu eroon pahasta hajusta

Vältä seuraamusmaksut päästörajojen ylittämisestä

Paranna vedenlaatua

Pienennä jätevesimaksuja

Pienennä kustannuksia

Miten altaisiin ja lampiin saadaan lisää happea? Roxialla on ilmastusratkaisu, joka on erittäin tehokas eikä vaadi suurta alkuinvestointia: Roxian kelluva ilmastin. Hapen lisääminen veteen auttaa vähentämään pahaa hajua, parantamaan vedenlaatua ja vähentämään siten jätevesikuluja!

Kelluva ilmastin: kätevä ilmastusratkaisu

Ilmastimet on helppo asentaa jälkikäteen altaisiin. Käynnistämisen jälkeen ne alkavat heti parantaa vedenlaatua. Tarjoamme laajan valikoiman kelluvia ilmastimia erikokoisiin lampiin ja altaisiin ja erilaisiin hapetusvaatimuksiin.

 • Edullinen ratkaisu
 • Kätevä ja kevyt järjestelmä (vaatii vain kiinnityspaikan ja virtalähteen)
 • Allasta ei tarvitse tyhjentää asentamista varten

Seisova vesi voi johtaa happikatoon ja ongelmiin vedenlaadussa. Syy teollisuusaltaan pahaan hajuun on usein heikko tai puutteellinen ilmastus, minkä seurauksena altaaseen syntyy anaerobisia prosesseja.

Älykästä ilmastusta

Yksi Roxian kelluvan ilmastimen merkittävistä eduista on mahdollisuus hyödyntää IIoT-toimintoja. Ratkaisu voidaan pyydettäessä toimittaa täysin automatisoituna ilmastusjärjestelmänä, jonka taustalla on digitaalinen Roxia Malibu™ -alusta. Järjestelmä voidaan mukauttaa laitoksesi erityisvaatimuksiin.

 


Biologisen puhdistuksen lisäksi ilmastuksella voidaan lieventää ongelmia tasaus- ja viivytysaltaissa.

Mikä on paras ratkaisu omaan prosessiisi?

Laajennamme tietokantaa jatkuvasti testaamalla. Tarjoamme myös koekäyttömahdollisuuden vesiin, joissa on vaikeasti poistettavaia orgaanisia haitta-aineita, jotta löydämme prosessiisi parhaan ratkaisun. Jos kiinnostuit koekäytöstä, ota yhteyttä Roxian ympäristötekniikan asiantuntijoihin.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Goran Metiljevic

Product Manager, Powerflo Solutions

+61 2 8005 2131

Kauko Tanninen

President Central Asia

+7 985 226 14 91

Sergey Petukhov

Technical Director Central Asia

+7 495 726 57 41

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Sebastian Alcaino

Regional Sales Director South and Central America

+56 994 991 561

Ronald Gaspar

Area Sales Manager South and Central America

+51 9 7973 5424

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Roope Kupias

Asiakastukipäällikkö, Suomi

+358 40 860 4720

Jesse Saira

Sales Director, Nordic & Baltics

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Markus Saloniemi

Director, Industrial Automation

+358 40 571 9520