Ilmastetut altaat jätevedenpuhdistuksessa

 • Vähennä tilavuusmääräisiä päästömaksuja
 • Vältä päästörajojen ylityksestä aiheutuvat seuraamusmaksut
 • Hankkiudu eroon pahasta hajusta

Sano kyllä ilmastuksella ja ei pahoille hajuille

Vesi on yleisliuotin, massasiirtoväline, jäähdytin ja raaka-aine teollisissa prosesseissa. Veden käyttö johtaa väistämättä myös nestemäisiin päästöihin, jotka näkyvät monissa laitoksissa jätevesilampina ja -altaina.

Ilmastetut altaat ovat yksinkertaisia jätevedenpuhdistusprosesseja. Altaat ovat usein suuria mutta suhteellisen matalia, ja vedet ovat niissä pitkään. Prosessivesi siis pumpataan altaaseen ja jätetään sinne puhdistumaan biologisesti. Altaan vesi voidaan sekoittaa kokonaan tai ilmastus ja sekoitus voidaan kohdistaa vain pintakerrokseen.

Miksi ilmastus on hyvä idea?

Yksi jätevesialtaiden päätarkoituksista on varata aikaa biologiselle vedenpuhdistukselle. Biologinen puhdistus vaatii happea, jota veteen on pystyttävä jotenkin lisäämään. Yleensä ilmakehän hapen imeytyminen yhdessä fotosynteesin kanssa riittää tuottamaan tarpeeksi happea vain vesiin, joiden jätekuorma on erittäin pieni. Päästörajojen ja lähtöveden laatuvaatimusten saavuttaminen edellyttää siten tehokasta ilmastusta.

Ilmastusta käytetään laajasti veden puhdistamiseen ja käsittelemiseen eri teollisuudenaloilla. Esimerkkejä tällaisista aloista:

 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Kaatopaikat
 • Kalanviljely

Poista paha haju

Seisovaan veteen voi kehittyä happikato. Toisin sanoen vedessä on aina vain vähemmän ja vähemmän happea ja samalla allas tai lampi alkaa haista koko ajan pahemmalle. Alhainen happipitoisuus heikentää myös vedenlaatua, mikä voi johtaa seuraamusmaksuihin päästörajojen ylittyessä.

Miten vedenlaatua voi parantaa? Syy teollisuusaltaiden pahaan hajuun on yleensä heikko tai puutteellinen ilmastus, joka johtaa anaerobisten prosessien käynnistymiseen. Lisäämällä veden happipitoisuutta voit ratkaista kerralla kaksi ongelmaa:


Esimerkki siitä, miten hapen lisääminen anaerobisiin lampiin parantaa vedenlaatua. 

Hankkiudu eroon pahasta hajusta

Vältä seuraamusmaksut päästörajojen ylittämisestä

Paranna vedenlaatua

Pienennä jätevesimaksuja

Pienennä kustannuksia

Miten altaisiin ja lampiin saadaan lisää happea? Roxialla on ilmastusratkaisu, joka on erittäin tehokas eikä vaadi suurta alkuinvestointia: Roxian kelluva ilmastin. Hapen lisääminen veteen auttaa vähentämään pahaa hajua, parantamaan vedenlaatua ja vähentämään siten jätevesikuluja!

Kelluva ilmastin: kätevä ilmastusratkaisu

Ilmastimet on helppo asentaa jälkikäteen altaisiin. Käynnistämisen jälkeen ne alkavat heti parantaa vedenlaatua. Tarjoamme laajan valikoiman kelluvia ilmastimia erikokoisiin lampiin ja altaisiin ja erilaisiin hapetusvaatimuksiin.

 • Edullinen ratkaisu
 • Kätevä ja kevyt järjestelmä (vaatii vain kiinnityspaikan ja virtalähteen)
 • Allasta ei tarvitse tyhjentää asentamista varten

Seisova vesi voi johtaa happikatoon ja ongelmiin vedenlaadussa. Syy teollisuusaltaan pahaan hajuun on usein heikko tai puutteellinen ilmastus, minkä seurauksena altaaseen syntyy anaerobisia prosesseja.

Älykästä ilmastusta

Yksi Roxian kelluvan ilmastimen merkittävistä eduista on mahdollisuus hyödyntää IIoT-toimintoja. Ratkaisu voidaan pyydettäessä toimittaa täysin automatisoituna ilmastusjärjestelmänä, jonka taustalla on digitaalinen Roxia Malibu™ -alusta. Järjestelmä voidaan mukauttaa laitoksesi erityisvaatimuksiin.

 


Biologisen puhdistuksen lisäksi ilmastuksella voidaan lieventää ongelmia tasaus- ja viivytysaltaissa.

Mikä on paras ratkaisu omaan prosessiisi?

Laajennamme tietokantaa jatkuvasti testaamalla. Tarjoamme myös koekäyttömahdollisuuden vesiin, joissa on vaikeasti poistettavaia orgaanisia haitta-aineita, jotta löydämme prosessiisi parhaan ratkaisun. Jos kiinnostuit koekäytöstä, ota yhteyttä Roxian ympäristötekniikan asiantuntijoihin.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Ettienne Joubert

Sales Engineer, South Africa

+27 (0) 81 030 1015

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Brown Briceño

Sales Manager South America

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520

Matti Luoma

Commercial Product Manager, Filters

+358 400 798 140

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, Middle-East and Mediterranean

+971525252178