Suunnittelupalvelut

 • Keskittyminen asiakkaan kannalta parhaiden ratkaisujen luomiseen
 • Erinomainen teknis-taloudellinen osaaminen
 • Vahva integroinnin ja turvallisuuden hallinta

Esisuunnittelu

Esisuunnittelu on ratkaiseva askel kaikenlaisessa teollisuusautomaation, sähköistyksen ja instrumentoinnin toteuttamisessa.

Tässä vaiheessa alustava prosessi ja projektitiedot varmennetaan ja lukitaan detaljitason tiedoiksi. Ne toimivat perustana tehtaan automaation, sähköistyksen ja instrumentoinnin kustannusarviolle ja teknisille ratkaisuille.

Asiantuntijamme tarkastavat alojen väliset välivaiheet ja määrittävät liittymävaatimukset sen mukaisesti.

Fokus perusasioissa

Asianmukainen esisuunnitteluvaihe on avainasemassa, jotta projektin toteuttaminen pysyy aikataulussa ja budjetissa. Tästä syystä Roxian automaatio-, sähköistys- ja instrumentointiasiantuntijat huolehtivat erityisen huolellisesti työn toteuttamisesta asetettujen vaatimusten, määräaikojen ja budjetin mukaisesti.

Tässäkin tapauksessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: laadukkaalla esisuunnittelulla vältämme mahdolliset ongelmat seuraavissa vaiheissa. Erityisesti, kun työskennellään useiden suunnittelu alojen ja useiden eri osapuolten kanssa.

Eri osaamisalojen välinen yhteistyö

Esisuunnittelussa tehdään vahvaa yhteistyötä useiden suunnittelualojen kesken, joita ovat sähkö-, mekaniikka-, automaatio-, instrumentointi-, putkisto-, prosessisuunnnittelu sekä yleissuunnittelu, ICT ja hankintatoimi. Jokainen kolmannen osapuolen laite tai teknologiapaketti edellyttää erityisalan asiantuntemusta ja monien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Roxia hallitsee tämän kaiken.

Miten toimimme esisuunnittelussa?

Tarkastellaanpa hieman, kuinka edellä mainitussa esimerkissä eri osaamisalat osallistuivat projektiin. Prosessisuunnittelun ja putkistosuunnittelun tulee tapahtua vuorovaikutuksessa instrumentoinnin kanssa, jotta mittausten ja ohjattujen venttiilien toimintaan ja asentamiseen liittyvät vaatimukset voidaan täyttää.. Laitos- ja putkistosuunnittelun tulee olla yhteensopiva sähkösuunnittelun kanssa, jotta sähkölaitteille ja kaapelihyllyille löytyy riittävät tilat ja reitit.

Laitos- ja putkistosuunnittelun tulee olla yhteensopiva sähkösuunnittelun kanssa, jotta sähkölaitteille ja kaapelihyllyille löytyy riittävät tilat ja reitit.

Meiltä se onnistuu

Roxian ammattitaitoiset ja kokeneet ammattilaiset johtavat, toimeenpanevat ja toteuttavat onnistuneita projekteja, tehokkaita automaatio- ja sähköistysjärjestelmiä!

Perussuunnittelupalvelumme kattavat tyypillisesti seuraavat vaiheet:

Yleisohjeet ja määrittelyt sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation toteutukseen

 • Projektin yleisohjeet ovat sujuvan ja mutkattoman detaljisuunnitteluprosessin perusta
 • EIA dokumentoinnin numerointiohje
 • Automaation, sähköistyksen ja instrumentoinnin yleiskuvaukset

Monialainen dokumentointi ja tuki

 • Eri suunnittelualoissa tehtävä pohjatyö ja toisten suunnittelualojen huomioiminen ja ymmärtämisellä minimoidaan sudenkuopat detaljisuunnittelussa ja laitetoimituksissa

   

 • Esimerkki: PI-kaavioissa instrumentoinnin ja automaation huomioiminen

   

 • Asiantunijatuki muille suunnittelualoille: sähkö- ja automaatiotilat, kaapelihyllyt, LVI

Instrumentointi

 • Instrumentointi on keskeisessä asemassa prosessiohjauksessa, joten on tärkeää valita sopivin laite. Roxian asiantuntijat tekevät ehdotuksen koko instrumentoinnin valinnasta annettujen prosessivaatimusten perusteella. Meillä on paljon kokemusta prosessiteollisuudessa käytettävistä ohjausjärjestelmäbrändeistä ja mittalaitteista.
 • Esimerkkidokumentaatio: laiteluettelot, johdotuskaaviot sekä I/O-luettelo

Automaatio

 • Toimitamme tarpeisiisi räätälöidyn ohjausjärjestelmän, perustuen suunnitteluaineistoon, haluttuun ohjaustapaan sekä prosessikohtaisiin ominaisuuksiin.
 • Esimerkkidokumentaatio: järjestelmäkaavio, automaatiokuvaus

Sähköistys

 • Roxian asiantuntijat suunnittelevat prosessisähköistyksen, jolla varmistetaan kohteen luotettava ja turvallinen toiminta.
 • Esimerkkidokumentaatio: yksiviivakaaviot, Kulutuslaiteluettelo, tyypilliset yleis- ja johdotuskaaviot

Detaljitason suunnittelu

Detaljitason suunnittelu on seuraava vaihe perussuunnittelun jälkeen. Kun lähtö- ja projektitiedot on määritetty perussuunnittelun avulla, on aika siirtyä detaljitason suunnitteluun. Parhaan yleiskuvan saamiseksi prosessista on kätevintä antaa projekti hoidettavaksi yhdelle tiimille. Tämän vuoksi Roxia tarjoaa sekä perussuunnittelun että detaljitason suunnittelupalveluja.

Kokonaisvaltaista osaamista

Roxia hallitsee kaikkien teollisuusautomaatioprojektien koko elinkaaren. Ammattitaitoiset asiantuntijamme varmistavat projektin asianmukaisen suunnittelun, johdonmukaisuuden ja toimivuuden koko sen toteutuksen ajan. Hallitsemme esimerkiksi seuraavat osa-alueet:

 • Projektinhallinta
 • Tuote- ja teknologiaosaaminen
 • Hankinta ja huolinta
 • Prosessisähköistys
 • Prosessi-instrumentointi
 • Prosessiautomaatio
 • PLC (ohjelmoitavat logiikat) ja PC-ohjelmointi
 • DCS-ohjelmointi (hajautettu ohjausjärjestelmä

Roxian detaljitason suunnittelupalvelu on täydellinen paketti. Meillä on kaikki tarvittava asiantuntemus, joten voimme hallita kokonaisia teollisuusautomaatioprojekteja ja toteuttaa prosessien sähköistämisen, instrumentoinnin ja automaation omilla resursseillamme. Osaavilla projekti-insinööreillämme on kokemusta eri teollisuudenaloilta, ja he osaavat yhdistää vaatimukset ja odotukset onnistuneeksi projektiksi.

Turvallisuus

Varmistamme, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan asianmukaisesti samalla, kun hoidamme kaikki edellä mainitut vaiheet. Tämä tarkoittaa kaikkien asianosaisten turvallisuutta ja laiteturvallisuutta sekä myös projektin turvallisuutta. Detaljitason suunnittelusta vastaavat asiantuntijamme pyrkivät aina minimoimaan suunnitteluprojekteihin liittyvät riskit.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Ettienne Joubert

Sales Engineer, South Africa

+27 (0) 81 030 1015

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Brown Briceño

Sales Manager South America

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520

Matti Luoma

Commercial Product Manager, Filters

+358 400 798 140

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, Middle-East and Mediterranean

+971525252178