Projektin yleiskatsaus

 • Täydellinen avaimet käteen -ratkaisu
 • Tukea ja kehitysehdotuksia myös asennuksen jälkeen
 • Suorituskykytiedot verkkoportaalista
 • Käyttäjäystävällinen automaatiojärjestelmä
 • Yleiskuva ja mahdolliset ongelmat helposti nähtävillä

Etelä-Karjalan Jätehuollon (jatkossa EKJH) pumppujen toiminnan seuranta tapahtuu nyt etänä verkossa Roxia Malibu™ —käyttöliittymän avulla. Malibu-valvonta- ja automaatiojärjestelmä kerää ja analysoi EKJH:n pumppausaseman tietoa ja tuo sen käyttäjän saataville minkä tahansa kannettavan laitteen kautta. Käyttöliittymän näkymä on täydellinen kopio jätelaitoksen pumppaamosta. Paikan päällä tehtävien tarkastusten sekä kynällä ja paperilla tehtävien muistiinpanojen aika on nyt ohi.

Tasaisen virtauksen varmistaminen jätelaitoksen pumppaamolta kaupungin jätevedenkäsittelylaitokselle on yksi EKJH:lle asetetuista vaatimuksista. EKJH on jätteenkäsittelylaitos, jonka vastuulla on yhdeksän kunnan jätehuolto. Jätehuoltoalue on niin suuri, että henkilökunta käyttää autoja liikkuakseen paikasta toiseen alueen sisällä. Pumppuasema on erillinen rakennus, josta ohjataan kahdeksan pumpun toimintaa. Asemalla on oma automaatiojärjestelmä, joka varmistaa tasaisen jäteveden virtauksen ja kerää tietoa muun muassa ympäristöraportointia varten. Aiemmin käytössä olleen järjestelmän vikaannuttua EKJH:n pumput jatkoivat pyörimistä, mutta seuranta jouduttiin hoitamaan manuaalisesti. Henkilökunnan täytyi käydä pumppuasemalla ja kerätä tiedot käsin paperille, mikä vei ylimääräistä aikaa.

Järjestelmän vikaannuttua EKJH:lle täytyi löytää korvaava automaatiojärjestelmä. Vertailun lopputuloksena EKJH valitsi Roxian Digitaaliset palvelut. Ratkaisu sisälsi uuden automaatiolaitteiston, asennukset, Malibu-käyttöliittymän ja loppukäyttäjien koulutuksen. Malibu on verkossa toimiva etäkäyttöliittymä, joka on räätälöity jokaiselle prosessille erikseen. Näkymä on 3D-mallinnus kohteesta ja vastaa ulkonäöltään täysin oikeaa pumppausasemaa. Käyttäjäystävällisen portaalin avulla järjestelmää on mahdollista seurata ja analysoida mistä tahansa tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla.
EKJH had to find a replacement for broken automation system. After examining multiple offers, EKJH chose Roxia Digital Solutions. Solution included new automation hardware, on-site installation, Malibu portal and end-user training. Malibu is a user interface custom made for each process. It is an exact model of the real pump station shown online. You can access and monitor your system operations through computer, tablet or smart phone. Malibu portal is user-friendly and makes it easy to navigate, manage and analyze processes.


Roxian asiantuntijat vierailemassa Etelä-Karjan Jätehuollon toimipisteellä.

Erinomaista palvelua

EKJH:n täytyi ensin löytää korvaava automaatiojärjestelmä. ”Valitsimme Roxian, koska he tarjoavat meille parasta palvelua,” kertoo EKJH:n aluevastaava Sami Huotari.” Roxian asiantuntijat vierailivat paikalla useita kertoja ja tutkivat huolellisesti pumppausaseman ja edellisen automaatiojärjestelmän. He kuuntelivat toiveitamme tarkkaan. Sen lisäksi, että he toimittivat mitä me toivoimme, he myös ehdottivat mitä meidän kannattaisi tehdä kehittääksemme pumppuaseman toiminnan analysointia ja tiedon keräämistä. Alun tapaamisten jälkeen, kun kaikki oli saatu sovittua, minun ei tarvinnut tehdä juuri mitään. Roxia tarjosi avaimet käteen -ratkaisun meidän ongelmaamme.”

Roxian tavoite on tarjota täydellinen ratkaisu. ”EKJH:n tapauksessa me ohjelmoimme ja asensimme automaatio-järjestelmän. Sähköasennuksiin käytimme aliurakoitsijaa. Asiakkaan ei tarvitse miettiä, kuka tekee sähköasennukset, putkityöt, ohjelmoinnin tai projektinhallinnan. Haluamme säästää asiakkaan aikaa ja tarjota ratkaisun, joka tulee kokonaisuudessaan yhdestä paikasta, yhdeltä yritykseltä,” lisää Tero Ahonen, Digitaalisten Palveluiden kehityspäällikkö Roxialta.

Pumpun käyttö on vain klikkauksen päässä

Yksi uuden automaatiojärjestelmän päätehtävistä on kerätä tietoa pumppuaseman toiminnasta (esim. pumpatun jäteveden määrä). Aiemman automaatiojärjestelmän aikana kerätty tieto oli siinä määrin vaillinaista, että Sami Huotari joutui käymään pumppuasemalla säännöllisesti tarkastamassa tiettyjä asioita manuaalisesti. Kun järjestelmä rikkoutui, tilanne huononi entisestään.

Uusi automaatiojärjestelmä on yhdistetty Malibu-verkkoportaaliin. Automaatiojärjestelmän keräämä tieto on nähtävissä Malibussa, samoin kuin reaaliaikainen pumppausaseman tilanne. ”Nyt näen kaiken läppäriltäni tai älypuhelimesta. Ei ole tarvetta enää ajaa pumppuasemalle ja lukea tietoja manuaalisesti jokaisesta pumpusta erikseen. Voin avata tietokoneen ja parin klikkauksen jlkeen saan valmiin raportin tilanteesta. Malibu säästää aikaa ja vaivaa,” kertoo Huota

Vikojen ennakointia ja toiminnan optimointia Malibun avulla

Uudistuksen myötä saavutettiin tärkeä kehitysaskel: Vikojen automaattinen raportointi ja ennakointi. Malibu toimittaa käyttäjälle automaattisia sähköpostitiedotteita ennakolta määriteltyjen kriteerien pohjalta. Tiedotteet auttavat ennakoimaan prosessin ongelmia ja välttämään vakavia laiterikkoja. ”En ole vieraillut pumppaamolla aikoihin, kun aiemmin piti käydä siellä säännöllisesti. Nyt näen kaiken tarvittavan tietokoneelta tai puhelimelta. Ei tarvitse edes kirjautua Malibu-portaaliin, kun hälytykset tulevat suoraan sähköpostiini,” lisää Huotari.

Pumppausaseman hulevesitankit on sijoitettu aseman alle. Erityisesti keväällä lumien sulamisen aikaan pinnan taso voi nousta nopeasti, jos pumppuja ei ole säädetty oikein. Roxia suositteli lisäämään taajuusmuuttajan tasausaltaan pumppuun, jotta vältyttäisiin vesitankin ylivuodolta. Taajuusmuuttaja kontrolloi pumpun ulosmenovirtaa kulloisenkin pinnan tason mukaan. Jos veden pinta yhtäkkiä nousee yli määritellyn rajan, se säätää pumpun automaattisesti pumppaamaan nopeammin. Malibu lähettää tiedot jokaisesta muutoksesta sähköpostiin. Automaattiset säädöt ovat todella tärkeitä, sillä ne vähentävät suurten vahinkojen ja rikkoutumisten todennäköisyyttä. ”Ilman Malibua huomaisin vasta paljon myöhemmin, jos jokin on vialla. Pumput jatkaisivat pumppaamista ja saattaisivat mennä tukkoon, mikä aiheuttaisi häiriötä vesilaitokselle kulkevaan virtaukseen. Tämä voisi johtaa tarpeettomaan huoltokatkokseen,” kertoo Huotari.


Remote, online view of Roxia Malibu™: exact model of the real EKJH pump station.

Roxia tukee ja kehittää järjestelmää myös asennuksen jälkeen

Roxian asiantuntijat tarkkailevat EKJH:n pumppaamoa myös asennuksen jälkeen. Näin toimintaa voidaan kehittää ja optimoida edelleen. Malibu hyödyntää ja analysoi tietoa käyttäen hyväksi koneoppimista. Analyyseja voidaan muokata erilaisiin prosesseihin sopivaksi ja jokaisen prosessin virheet voidaan ennustaa tarkkaan. ”Kun asensimme Malibun EKJH:n pumppaamolle, saimme tietoa siitä, kuinka virtaus todella käyttäytyy. Nyt voimme kehittää pumppaamon toimintaa entisestään. Hyvä esimerkki oli, että tasausaltaan pumpun nopeutta voitiin normaalitilanteessa pudottaa. Tämä pieni säätö varmistaa tasaisemman virtauksen EKJH:lta jätevedenpuhdistamolle, mikä on erittäin tärkeää,“ Ahonen kertoo.

Järjestelmän asennuksessa ei ole ollut mitään teknisiä vaikeuksia, mutta kehittäminen jatkuu yhä. EKJH:n tapauksessa huollon ennakointia voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä erilasia sensoreita. Roxialla on yli 40 vuoden kokemus virtauksenhallintaratkaisuista ja pyrkimyksenämme on parhaiden pitkän aikavälin ratkaisujen tarjoaminen ja kumppanuus asiakkaidemme kanssa.

Smart Filtration soveltuu kaikille suodattimille

Roxia Smart Filtration on avaimet käteen -ratkaisu, joka mahdollistaa suodatusprosessin reaaliaikaisen etäseurannan ja auttaa tuotannon optimoinnissa sekä vikojen kartoittamisessa. Smart Filtration hyödyntää olemassa olevaa hallintajärjestelmää sensoreineen. Suodattimet yhdistetään Roxia Malibu™-verkkoportaaliin Smart Cube™-tiedonkeruujärjestelmän kautta.

Optimoi suodatusprosessisi

Roxia Smart Filtration voidaan asentaa mihin tahansa suodattimeen. Malibu-portaalin avulla voidaan tuottaa erilaisia automaattisesti päivittyviä raportteja eri käyttäjäryhmille. Smart Filtration -palvelu mahdollistaa myös erillisten suodattimien vertailun.

Palvelu on suojattu SSL/TSL-suojauksella. Samaa teknologiaa käytetään esimerkiksi verkkopankeissa. Laitteistopohjainen virtuaalinen erillisverkko (VPN) ja fyysinen palomuuri eristävät suodattimen logiikan (PLC) julkisesta verkosta. Laitoksen ohjausjärjestelmän (DCS) integraatio ei ole välttämätöntä, mutta se voidaan toteuttaa pyydettäessä.

Smart Filtration tarjoaa tietoa tuotantomäärästä ja prosessista

 • Nopea analyysi tuotantomäärästä ja prosessin kulusta
 • Eri suodattimien keskinäinen vertailu
 • Prosessilaitteiden seuranta ja kuluraportointi

Käytön seuranta

 • Havainnolliset aikajanat käyttöasteesta
 • Raportti yleisimmistä hälytyksistä ja tuotannon seisokeista
 • Raportit valituilta ajanjaksoilta sekä valituista mittareista

Yksityiskohtainen näkymä suodatusprosessista Roxia Malibu-portaalissa.

Smart Filtration – käytännön esimerkkejä:

 • Kuivauksen ongelmakohdat voidaan havaita seuraamalla ilmankulutuksen poikkeamia.Kuivausvaiheen tehokkuutta arvioidaan seuraamalla paineen muutoksia. Jopa mahdolliset kakun halkeamat ovat havaittavissa painekäyristä.
 • Kangas- ja kalvorikot pystytään ennakoimaan aikaisessa vaiheessa seuraamalla kakun kosteutta, veden kulutusta sekä suodoksen sameutta ja sähkönjohtokykyä.
 • Havainnoimalla mittauksia kangas- ja kalvorikoista sekä ritilöiden tukkeutumisesta vältetään tuotannon hidastuminen, kakun kosteuden nousu ja suodattimen levyjen vääntyminen.
 • Reaaliaikainen prosessinäkymä näyttää odotusaikojen pituudet ja sen miksi suodatin odottaa (liete, ilma, kuljetin tms.). Odotusaikojen syitä seuraamalla voidaan kehittää suodatusprosessin tehokkuutta.

Tärkeimmät suorituskykymittarit (KPI) on kerätty kaikki yhteen näkymään. Näet suodatusprosessin tilanteen yhdellä silmäyksellä.

Lataa

EsiteSmart Filtration

Roxia Malibu

Roxia Malibu™ IIoT-portaali yhdistää prosessien seurannan, huollon ja analytiikan verkossa.

Roxia Digitaaliset Ratkaisut on uusi tapa yhdistää prosessit teolliseen Internetiin (IloT). Digitaaliset Ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisten tietojen saannin paikan päältä Roxia Malibu™ -online-portaalin kautta. Etäkäytöllä prosesseja tai laitteita voidaan hallita, mitata, analysoida ja vertailla mistä tahansa tietokoneen tai kannettavan laitteen avulla.

Digitaaliset Ratkaisut yhdistävät IIoT:n teollisiin prosesseihin

Älykkäät seuraavan sukupolven suodattimet antavat tietoja luotettavaa ja kustannustehokasta tuotantoa varten. Käyttöpaikkojen reaaliaikaiset tiedot auttavat optimoimaan tuotannon, maksimoimaan tulokset ja minimoimaan odottamattomat seisokit. Digitaaliset Ratkaisut voidaan integroida nykyisiin laitteisiin ja ohjausjärjestelmiin. Se sopii myös yhteen kolmansien osapuolten laitteiden kanssa. Tarkoituksena ei ole korvata nykyisiä järjestelmiä, kuten DCS- ja SCADA-järjestelmiä.

Ilmoitukset laitteiston kunnosta ja ongelmista

Valvo prosesseja ja tutustu tärkeimpiin analyyseihin. Raportteja on helppo luoda ja niissä on selkeä visuaalinen esitystapa halutuista prosessitiedoista.

Ennakoi prosessin haasteet analyysityökalujen avulla

Roxia Malibu™ ennakoi viat ennen niiden ilmenemistä, jolloin huollot voidaan suunnitella tehokkaasti ja odottamattomat seisokit minimoida.

Roxia Malibu

Roxia Malibu™ IIoT-portaali yhdistää prosessien seurannan, huollon ja analytiikan verkossa.

Smart Filtration -palvelu

Roxia Smart Filtration on avaimet käteen -ratkaisu, joka mahdollistaa suodatusprosessin reaaliaikaisen etäseurannan ja auttaa tuotannon optimoinnissa sekä vikojen kartoittamisessa.

Kokeneet huollon asiantuntijat

Roxian huoltotiimi on tottunut toimimaan vaativissa teollisuusympäristöissä ympäri maailmaa. Varmistamme, että asiakasympäristön kohteen sähkö- ja automaatiojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja testataan vaatimusten mukaan. Valvomme asennusta ja suoritamme matala- ja korkeajännitekojeistojen, taajuusmuuttajien (tasa- ja vaihtovirta), kenttälaitteiden, logiikkajärjestelmien ja hajautettujen ohjausjärjestelmien käyttöönotot.

Asennusvalvonta

Käyttöönotto

Käyntiinajo

Koulutus

KENTTÄHUOLTOPALVELUTPidennä laitteiden käyttöikää

Käytämme vain laadukkaimpia komponentteja ja kokoamme niistä järjestelmän, joka vastaa sinun tarpeitasi.

VARAOSIEN HALLINTAKorkealaatuiset varaosat

Meillä on runsaasti kokemusta ongelmanratkaisusta, sähkö- ja automaatiolaitteiden korjauksista ja nopeista varaosatoimituksista.

KÄYTTÖÖNOTTOTeollisuuden sähköasennusten asiantuntijat

Valvomme järjestelmien tilaa tuotantojakson aikana ja olemme valmiina hoitamaan yllättävät vikatilanteet.

TARKASTUKSET JA OPTIMOINTIAmmattitaitoiset järjestelmien tarkastukset ja optimoinnit

Tarkastamme kohteesi automaatio- ja sähköjärjestelmät sekä instrumentoinnin, jonka perusteella ehdotamme kehitysideoita sekäsekä prosessioptimointia, joilla trimmaat järjestelmäsi huippukuntoon.

”Asennus ja käyttöönotto sujuivat suunnitellusti kaikkien suodatinten osalta, eikä sillä ollut merkittävää vaikutusta käynnissä olevaan suodatusprosessiin.”

Janne Korkiakangas Projekti-insinööri Boliden Kokkola

Tuotannontehokkuuden parantaminen on tavoitteemmeTukena koko elinkaaren ajan

Hallitsemme teollisuusautomaation ylläpitoon ja toimintakyvyn varmistamisen liittyvät palvelut koko elinkaaren ajalta. Saat meiltä palveluja paikan päällä tai etänä; käyttöönottopalvelut, huolto- ja vikakorjaukset, sähköasennukset ja paljon muuta niin sähkökäytöille ja -keskuksille kuin automaation ja instrumentoinnin järjestelmille ja laitteille. Uskomme positiiviseen asenteeseen, keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. 

Saavutamme tavoitteemme kaikilla teollisuudenaloilla

Tunnemme eri teollisuudenalojen työympäristöt, joissa automaatiotekniikalla on merkittävä rooli tuotannon tekemisessä.

Miten parannamme suorituskykyä?

Tutustu asiakastarinoihin

”Käytän Roxian Smart Filtration -palvelua päivittäin. Se auttaa nopeasti ymmärtämään, mistä suodatusprosessissa on kysymys, ja toimii erittäin hyvin. Olemme jo pyytäneet Roxiaa laajentamaan palvelun myös muihin prosessin osiin.”

— Juha Paavilainen, prosessi-insinööri, Terrafame

Lue lisää, miten voit palveluidemme avulla kasvattaa suorituskykyä

Lue lisää sähköistys-, instrumentointi- ja automaatioprojekteistamme.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520