EKJH:n pumppaamolle toimitettiin älykäs avaimet käteen -ratkaisu

Projektin yleiskatsaus

  • Täydellinen avaimet käteen -ratkaisu
  • Tukea ja kehitysehdotuksia myös asennuksen jälkeen
  • Suorituskykytiedot verkkoportaalista
  • Käyttäjäystävällinen automaatiojärjestelmä
  • Yleiskuva ja mahdolliset ongelmat helposti nähtävillä

Etelä-Karjalan Jätehuollon (jatkossa EKJH) pumppujen toiminnan seuranta tapahtuu nyt etänä verkossa Roxia Malibu™ —käyttöliittymän avulla. Malibu-valvonta- ja automaatiojärjestelmä kerää ja analysoi EKJH:n pumppausaseman tietoa ja tuo sen käyttäjän saataville minkä tahansa kannettavan laitteen kautta. Käyttöliittymän näkymä on täydellinen kopio jätelaitoksen pumppaamosta. Paikan päällä tehtävien tarkastusten sekä kynällä ja paperilla tehtävien muistiinpanojen aika on nyt ohi.

Tasaisen virtauksen varmistaminen jätelaitoksen pumppaamolta kaupungin jätevedenkäsittelylaitokselle on yksi EKJH:lle asetetuista vaatimuksista. EKJH on jätteenkäsittelylaitos, jonka vastuulla on yhdeksän kunnan jätehuolto. Jätehuoltoalue on niin suuri, että henkilökunta käyttää autoja liikkuakseen paikasta toiseen alueen sisällä. Pumppuasema on erillinen rakennus, josta ohjataan kahdeksan pumpun toimintaa. Asemalla on oma automaatiojärjestelmä, joka varmistaa tasaisen jäteveden virtauksen ja kerää tietoa muun muassa ympäristöraportointia varten. Aiemmin käytössä olleen järjestelmän vikaannuttua EKJH:n pumput jatkoivat pyörimistä, mutta seuranta jouduttiin hoitamaan manuaalisesti. Henkilökunnan täytyi käydä pumppuasemalla ja kerätä tiedot käsin paperille, mikä vei ylimääräistä aikaa.

Järjestelmän vikaannuttua EKJH:lle täytyi löytää korvaava automaatiojärjestelmä. Vertailun lopputuloksena EKJH valitsi Roxian Digitaaliset palvelut. Ratkaisu sisälsi uuden automaatiolaitteiston, asennukset, Malibu-käyttöliittymän ja loppukäyttäjien koulutuksen. Malibu on verkossa toimiva etäkäyttöliittymä, joka on räätälöity jokaiselle prosessille erikseen. Näkymä on 3D-mallinnus kohteesta ja vastaa ulkonäöltään täysin oikeaa pumppausasemaa. Käyttäjäystävällisen portaalin avulla järjestelmää on mahdollista seurata ja analysoida mistä tahansa tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla.
EKJH had to find a replacement for broken automation system. After examining multiple offers, EKJH chose Roxia Digital Solutions. Solution included new automation hardware, on-site installation, Malibu portal and end-user training. Malibu is a user interface custom made for each process. It is an exact model of the real pump station shown online. You can access and monitor your system operations through computer, tablet or smart phone. Malibu portal is user-friendly and makes it easy to navigate, manage and analyze processes.


Roxian asiantuntijat vierailemassa Etelä-Karjan Jätehuollon toimipisteellä.

Erinomaista palvelua

EKJH:n täytyi ensin löytää korvaava automaatiojärjestelmä. ”Valitsimme Roxian, koska he tarjoavat meille parasta palvelua,” kertoo EKJH:n aluevastaava Sami Huotari.” Roxian asiantuntijat vierailivat paikalla useita kertoja ja tutkivat huolellisesti pumppausaseman ja edellisen automaatiojärjestelmän. He kuuntelivat toiveitamme tarkkaan. Sen lisäksi, että he toimittivat mitä me toivoimme, he myös ehdottivat mitä meidän kannattaisi tehdä kehittääksemme pumppuaseman toiminnan analysointia ja tiedon keräämistä. Alun tapaamisten jälkeen, kun kaikki oli saatu sovittua, minun ei tarvinnut tehdä juuri mitään. Roxia tarjosi avaimet käteen -ratkaisun meidän ongelmaamme.”

Roxian tavoite on tarjota täydellinen ratkaisu. ”EKJH:n tapauksessa me ohjelmoimme ja asensimme automaatio-järjestelmän. Sähköasennuksiin käytimme aliurakoitsijaa. Asiakkaan ei tarvitse miettiä, kuka tekee sähköasennukset, putkityöt, ohjelmoinnin tai projektinhallinnan. Haluamme säästää asiakkaan aikaa ja tarjota ratkaisun, joka tulee kokonaisuudessaan yhdestä paikasta, yhdeltä yritykseltä,” lisää Tero Ahonen, Digitaalisten Palveluiden kehityspäällikkö Roxialta.

Pumpun käyttö on vain klikkauksen päässä

Yksi uuden automaatiojärjestelmän päätehtävistä on kerätä tietoa pumppuaseman toiminnasta (esim. pumpatun jäteveden määrä). Aiemman automaatiojärjestelmän aikana kerätty tieto oli siinä määrin vaillinaista, että Sami Huotari joutui käymään pumppuasemalla säännöllisesti tarkastamassa tiettyjä asioita manuaalisesti. Kun järjestelmä rikkoutui, tilanne huononi entisestään.

Uusi automaatiojärjestelmä on yhdistetty Malibu-verkkoportaaliin. Automaatiojärjestelmän keräämä tieto on nähtävissä Malibussa, samoin kuin reaaliaikainen pumppausaseman tilanne. ”Nyt näen kaiken läppäriltäni tai älypuhelimesta. Ei ole tarvetta enää ajaa pumppuasemalle ja lukea tietoja manuaalisesti jokaisesta pumpusta erikseen. Voin avata tietokoneen ja parin klikkauksen jlkeen saan valmiin raportin tilanteesta. Malibu säästää aikaa ja vaivaa,” kertoo Huota

Vikojen ennakointia ja toiminnan optimointia Malibun avulla

Uudistuksen myötä saavutettiin tärkeä kehitysaskel: Vikojen automaattinen raportointi ja ennakointi. Malibu toimittaa käyttäjälle automaattisia sähköpostitiedotteita ennakolta määriteltyjen kriteerien pohjalta. Tiedotteet auttavat ennakoimaan prosessin ongelmia ja välttämään vakavia laiterikkoja. ”En ole vieraillut pumppaamolla aikoihin, kun aiemmin piti käydä siellä säännöllisesti. Nyt näen kaiken tarvittavan tietokoneelta tai puhelimelta. Ei tarvitse edes kirjautua Malibu-portaaliin, kun hälytykset tulevat suoraan sähköpostiini,” lisää Huotari.

Pumppausaseman hulevesitankit on sijoitettu aseman alle. Erityisesti keväällä lumien sulamisen aikaan pinnan taso voi nousta nopeasti, jos pumppuja ei ole säädetty oikein. Roxia suositteli lisäämään taajuusmuuttajan tasausaltaan pumppuun, jotta vältyttäisiin vesitankin ylivuodolta. Taajuusmuuttaja kontrolloi pumpun ulosmenovirtaa kulloisenkin pinnan tason mukaan. Jos veden pinta yhtäkkiä nousee yli määritellyn rajan, se säätää pumpun automaattisesti pumppaamaan nopeammin. Malibu lähettää tiedot jokaisesta muutoksesta sähköpostiin. Automaattiset säädöt ovat todella tärkeitä, sillä ne vähentävät suurten vahinkojen ja rikkoutumisten todennäköisyyttä. ”Ilman Malibua huomaisin vasta paljon myöhemmin, jos jokin on vialla. Pumput jatkaisivat pumppaamista ja saattaisivat mennä tukkoon, mikä aiheuttaisi häiriötä vesilaitokselle kulkevaan virtaukseen. Tämä voisi johtaa tarpeettomaan huoltokatkokseen,” kertoo Huotari.


Remote, online view of Roxia Malibu™: exact model of the real EKJH pump station.

Roxia tukee ja kehittää järjestelmää myös asennuksen jälkeen

Roxian asiantuntijat tarkkailevat EKJH:n pumppaamoa myös asennuksen jälkeen. Näin toimintaa voidaan kehittää ja optimoida edelleen. Malibu hyödyntää ja analysoi tietoa käyttäen hyväksi koneoppimista. Analyyseja voidaan muokata erilaisiin prosesseihin sopivaksi ja jokaisen prosessin virheet voidaan ennustaa tarkkaan. ”Kun asensimme Malibun EKJH:n pumppaamolle, saimme tietoa siitä, kuinka virtaus todella käyttäytyy. Nyt voimme kehittää pumppaamon toimintaa entisestään. Hyvä esimerkki oli, että tasausaltaan pumpun nopeutta voitiin normaalitilanteessa pudottaa. Tämä pieni säätö varmistaa tasaisemman virtauksen EKJH:lta jätevedenpuhdistamolle, mikä on erittäin tärkeää,“ Ahonen kertoo.

Järjestelmän asennuksessa ei ole ollut mitään teknisiä vaikeuksia, mutta kehittäminen jatkuu yhä. EKJH:n tapauksessa huollon ennakointia voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä erilasia sensoreita. Roxialla on yli 40 vuoden kokemus virtauksenhallintaratkaisuista ja pyrkimyksenämme on parhaiden pitkän aikavälin ratkaisujen tarjoaminen ja kumppanuus asiakkaidemme kanssa.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

  • Valitse sijainti

  • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Ettienne Joubert

Sales Engineer, South Africa

+27 (0) 81 030 1015

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Brown Briceño

Sales Manager South America

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520

Matti Luoma

Commercial Product Manager, Filters

+358 400 798 140

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, Middle-East and Mediterranean

+971525252178