Ilmastimista ratkaisu suotovesialtaan ongelmiin

Jätehuoltoyhtiöllä oli ongelmia suotovesialtaan häiritsevän hajun ja jäätymisen kanssa. Roxia toimitti ja asensi laitokselle älykkään ilmastusjärjestelmän. Ilmastimet on varusteltu edistyneellä automaatiolla, jotta suorituskyky saadaan optimoitua ja toiminnan seuranta on helppoa. Järjestelmän asennuksen jälkeen aiempi paha haju on poissa ja suotovesiallas pysyy sulana myös talvella.

Kelluvat Roxia-ilmastimet

Projektin yleiskatsaus

  • Alhaisen happitason aiheuttamien hajuhaittojen eliminointi
  • Jäätymisen esto
  • Etävalvonnan mahdollistama työajan säästö
  • Veden laadun parantuminen

Ratkaisu hajuhaittoihin

Laitoksella oli ennestään hyvät kokemukset Roxian automaatiojärjestelmän suunnittelusta ja asennuksesta pumppaamolle. Seuraava haaste oli pyrkiä vähentämään suotovesialtaalta syntyviä hajuhaittoja ja parantamaan altaan tilaa.

Ratkaisuna Roxia suositteli, ja myöhemmin toteutti älykkään ilmastusjärjestelmän asentamisen. Se koostuu viidestä 1,5 kW:n Roxia-ilmastimesta. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen hajuongelmat ovat hävinneet ja allas pysyy sulana koko talven. Hapettuminen on myös parantanut suotovesialtaan lähtevän veden laatua.


Roxia-ilmastimet eliminoivat alhaisen happitason aiheuttamat hajuhaitat.

Automaattiset puhdistussyklit

Roxia-ilmastimet on integroitu älykkääseen automaatiojärjestelmään. Ilmastimien toiminta on automatisoitu ympäristön lämpötilan mukaan. Järjestelmään kuuluu myös automatisoitu puhdistussykli, jossa ilmastimen juoksupyörän pyörimissuuntaa vaihdetaan määräajoin.

Roxia Malibu -portaalin kautta laitoksen henkilökunta voi saada reaaliaikaista tietoa ilmastimien suorituskyvystä esim. älypuhelimen tai tietokoneen avulla. Online-näkymä toistaa laitoksen todellisen ympäristön 3D-mallin avulla. Datan ymmärtäminen ja seuranta on helppoa. Ilmastimien toiminnan ja kunnon seuranta on nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen.


Online-näkymä toistaa laitoksen todellisen ympäristön 3D-mallin avulla. Datan ymmärtäminen ja seuranta on helppoa.

Asiakkaamme: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy vastaa yhdeksän ympäröivän kunnan jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Jätteenkäsittelylaitoksissa kaatopaikan suotovedet kerätään suotovesialtaaseen, josta ne pumpataan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

  • Valitse sijainti

  • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Ettienne Joubert

Sales Engineer, South Africa

+27 (0) 81 030 1015

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Brown Briceño

Sales Manager South America

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520

Matti Luoma

Commercial Product Manager, Filters

+358 400 798 140

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, Middle-East and Mediterranean

+971525252178