Ilmastimista ratkaisu suotovesialtaan ongelmiin

Jätehuoltoyhtiöllä oli ongelmia suotovesialtaan häiritsevän hajun ja jäätymisen kanssa. Roxia toimitti ja asensi laitokselle älykkään ilmastusjärjestelmän. Ilmastimet on varusteltu edistyneellä automaatiolla, jotta suorituskyky saadaan optimoitua ja toiminnan seuranta on helppoa. Järjestelmän asennuksen jälkeen aiempi paha haju on poissa ja suotovesiallas pysyy sulana myös talvella.

Kelluvat Roxia-ilmastimet

Projektin yleiskatsaus

  • Alhaisen happitason aiheuttamien hajuhaittojen eliminointi
  • Jäätymisen esto
  • Etävalvonnan mahdollistama työajan säästö
  • Veden laadun parantuminen

Ratkaisu hajuhaittoihin

Laitoksella oli ennestään hyvät kokemukset Roxian automaatiojärjestelmän suunnittelusta ja asennuksesta pumppaamolle. Seuraava haaste oli pyrkiä vähentämään suotovesialtaalta syntyviä hajuhaittoja ja parantamaan altaan tilaa.

Ratkaisuna Roxia suositteli, ja myöhemmin toteutti älykkään ilmastusjärjestelmän asentamisen. Se koostuu viidestä 1,5 kW:n Roxia-ilmastimesta. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen hajuongelmat ovat hävinneet ja allas pysyy sulana koko talven. Hapettuminen on myös parantanut suotovesialtaan lähtevän veden laatua.


Roxia-ilmastimet eliminoivat alhaisen happitason aiheuttamat hajuhaitat.

Automaattiset puhdistussyklit

Roxia-ilmastimet on integroitu älykkääseen automaatiojärjestelmään. Ilmastimien toiminta on automatisoitu ympäristön lämpötilan mukaan. Järjestelmään kuuluu myös automatisoitu puhdistussykli, jossa ilmastimen juoksupyörän pyörimissuuntaa vaihdetaan määräajoin.

Roxia Malibu -portaalin kautta laitoksen henkilökunta voi saada reaaliaikaista tietoa ilmastimien suorituskyvystä esim. älypuhelimen tai tietokoneen avulla. Online-näkymä toistaa laitoksen todellisen ympäristön 3D-mallin avulla. Datan ymmärtäminen ja seuranta on helppoa. Ilmastimien toiminnan ja kunnon seuranta on nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen.


Online-näkymä toistaa laitoksen todellisen ympäristön 3D-mallin avulla. Datan ymmärtäminen ja seuranta on helppoa.

Asiakkaamme: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy vastaa yhdeksän ympäröivän kunnan jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Jätteenkäsittelylaitoksissa kaatopaikan suotovedet kerätään suotovesialtaaseen, josta ne pumpataan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

  • Valitse sijainti

  • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Goran Metiljevic

Product Manager, Powerflo Solutions

+61 2 8005 2131

Kauko Tanninen

President Central Asia

+7 985 226 14 91

Sergey Petukhov

Technical Director Central Asia

+7 495 726 57 41

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Sebastian Alcaino

Regional Sales Director South and Central America

+56 994 991 561

Ronald Gaspar

Area Sales Manager South and Central America

+51 9 7973 5424

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Roope Kupias

Asiakastukipäällikkö, Suomi

+358 40 860 4720

Jesse Saira

Sales Director, Nordic & Baltics

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Markus Saloniemi

Director, Industrial Automation

+358 40 571 9520