Skip to content

Suodatinkankaat painesuodattimiin

Laajasta kangasvalikoimastamme löytyy paras suodatinkangas kuhunkin käyttökohteeseen ja prosessiin.

Roxia-suodatinkankaat on tehty hyödyntämällä uusinta tekstiiliteknologiaa ja käyttäjiltä saatua palautetta. Kankaat on suunniteltu kestäviksi ja niillä saavutetaan alhaisimmat käyttökustannukset. Saat meiltä asiantuntevan palvelun ja nopeat toimitukset!

Suodatinkangas on suodatuksen ydin

Suodatinkangas on tärkeä komponentti painesuodattimissa. Nesteen ja kiintoaineen erotus tapahtuu kankaan avulla ja suodatusjakson lopulla kangas toimii kuljettimena tuoden kiintoainekakut ulos suodattimesta. Nämä kaksi toisistaan poikkeavaa toimintoa edellyttävät kankaalta useita erityisominaisuuksia. Suodatuksen aikana kankaan läpäisevyys ja muut suodatustekniset ominaisuudet ovat tärkeitä. Suodatuskakun purkuvaiheessa kankaan toimiessa kuljettimena taas sen lujuusominaisuudet ovat ratkaisevia.

Vääränlainen suodatinkangas aiheuttaa tyypillisesti prosessitulosten heikentymistä ja ongelmia suodattimen mekaanisessa toiminnassa. Yhteistyössä pyrimme löytämään sopivimman suodatinkankaan kuhunkin käyttökohteeseen.

Suodatinkankaan tehtävät painesuodattimissa

 1. Suodatuksen alkuvaiheessa liete syötetään suodatinkammioihin. Syöttövaihessa kiintoaine kerääntyy suodatinkankaan päälle muodostaen suodatinkakun. Suodos kulkee suodatinkankaan läpi ja ohjataan ulos kammioista. Suodatustulos jää heikoksi, mikäli valittu kangas on väärä tai jos kangas on vioittunut.
 2. Puristusvaiheessa puristuskalvot paineistetaan ja suodatinkankaaseen kohdistuu korkea, jopa 16 bar, paine. Tässä kohtaa kankaan tehtävänä on tukea kakkua ja estää sen halkeaminen.
 3. Ilmakuivausvaiheen aikana kammioon johdetaan paineilmaa kakun yläpuolelle. Ilma kulkee kakun läpi syrjäyttäen kakussa olevan nesteen. Tässä vaiheessa on oleellista, että kankaan ilmanläpäisevyys on oikea suodatettavalle materaalille.
 4. Viimeisessä vaiheessa suodatinkangas toimii kuljetinhihnana ja poistaa kakut kammioista. Kakut voivat painaa jopa 20 tonnia / jakso.

Filter cloths - Flowrox

Tower-Press-Filter_safety-features-Flowrox

Suodatinkangas on olennainen osa painesuodatinta.

filter-cloth-W2-TA-220-Flowrox

Elektronimikroskoopilla otettuja kuvia hyödynnetään suodatuskankaan ominaisuuksien arvioimisessa.

Lujuus

Yksi merkittävä ero eri painesuodatintyyppien kankaiden välillä on niiden lujuus. Kuten edellä on kuvattu, tornimallisissa painesuodattimissa suodatinkangas toimii myös kuljetushihnana. Sen on oltava riittävän vahva kuljettamaan painavia kakkuja ja kestämään korkeapaineista kalvopuristusta kerta toisensa jälkeen. Suodatinkankaan lujuus vaikuttaa myös kankaan ohjautuvuuteen. Mikäli kankaalla ei ole riittävää lujuutta, saattaa se muotoutua ajan myötä aiheuttaen ongelmia kankaan ohjautumiseen johtaen lopulta kankaan ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

Suurten torniprässien tuotanto kaivosrikasteiden sovelluksissa on usein 20 tonnia jaksoa kohti. Suodatinkangas kestää keskimäärin 6000 jaksoa. Tämä tarkoittaa, että yksi suodatinkangas käsittelee elinaikanaan jopa 120 miljoonaa kiloa kiintoainetta!

Ilmanläpäisevyys – miten valita optimaalisin painesuodatinkangas?

Kaivosteollisuuden jauhatusteknologia kehittyy jatkuvasti ja siten myös malmin talteenotto. Hiukkaskoko on pienentynyt ja suodatinkankaat tukkeutuvat usein liian aikaisin. Korkeamman ilmanläpäisevyyden omaavan kankaan käyttö voi monissa sovelluksissa ratkaista tämän ongelman.

Toisaalta, liian korkean läpäisevyyden omaavaa suodatinkangasta käytettäessä suodatustulos heikkenee ja suodokseen päätyy enemmän kiintoainetta. Hukatun kiintoaineen lisäksi suodokseen jäävä kiintoaine aiheuttaa laitteiston tarpeetonta kulumista.

Optimaalisen painesuodatinkankaan valinta eri käyttökohteisiin on tärkeää, koska se:

 • Parantaa suodattimen kapasiteettia ja suodatustulosta
 • Lisää suodattimen käynnin luotettavuutta ja vähentää huoltotarvetta
 • Pidentää kankaan elinikää

Kankaan tukkeutuminen

Suodatinkangas saattaa olla tukkeutunut, mikäli

 • kakku on tavallista ohuempi
 • kakun kosteus on kohonnut, tai
 • suodatusjakson kesto on pidentynyt

Käytön aikana kaikki suodatinkankaat alkavat lopulta tukkeutua. Ennenaikaisen tukkeutumisen voi välttää oikealla suodatinkankaan valinnalla. Tyypillisiä kankaan tukkeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat lietteen partikkelikokojakauma sekä kemialliset muutokset prosessissa.

 

Roxian asiantuntijat auttavat parhaan suodatinkankaan valinnassa. Teemme kangastestausta joko paikan päällä laitoksella tai koesuodatuslaboratoriossamme.

Suodatinkankaan tasalaatuisuus

Kankaan ilmanläpäisevyyden on oltava tasainen kankaan jokaisessa kohdassa. Suurimmat kankaat ovat 148 metriä pitkiä ja 1,7 metriä leveitä. Näin suurien tekstiilien kudonta on erittäin vaativaa ja valmistusprosessissa esiintyykin tyypillisesti kudontavirheitä. Panostamme korkeaan laatuun ja kankaiden virheettömyyteen. Suodatinkankaamme valmistetaan moderneilla kudontakoneilla, joissa on integroidut laadunvalvontajärjestelmät.

filter-cloth-surface-Flowrox

Lähikuva uudesta suodatinkankaasta.

filter-cloth-surface-not-wornFlowrox

Käytetty suodatinkangas, mutta merkkejä kulumisesta ei vielä näy.

filter-cloth-surface-wornFlowroxKäytössä kuluneita suodatinkankaita.filter-cloth-surface-wearing-Flowrox

Suodatinkankaiden saumat

Painesuodattimien suodatinkankaat ovat jopa yli 100 metriä pitkiä ja asennusvaiheessa ne yhdistetään päättymättömäksi lenkiksi metallisaumalla. Vaurioitunut sauma vaikuttaa kankaan ohjautumiseen ja aiheuttaa suodattimen rikkoutumista.

 

Roxialla on ratkaisu vaurioituneiden saumojen nopeaan korjamiseen. Roxia-saumauskoneella on helppo tehdä uusi sauma paikan päällä heti ongelman tunnistamisen jälkeen ja suodatinkankaan käyttöikää voidaan jatkaa merkittävästi.

Kankaiden vahvistetut reunat

Kankaiden reunat joutuvat kovalle rasitukselle, etenkin jos suodattimen kankaan ohjauksessa esiintyy häiriöitä. Roxian kankaissa on erityinen reunavahvike, joka estää reunojen rispautumisen ja lisää kankaan käyttöikää.

Filter-cloth-seam-FlowroxRoxia-kankaiden saumat on vahvistettu käyttöiän maksimoimiseksi.

Suodatinkankaan korjaaminen

Roxian kankaat ovat erittäin vahvoja – vetolujuus on yli 400 kN / m. Siitä huolimatta kankaat saattavat kuitenkin reikiintyä käytössä.

Painesuodattimen ajo reiällisellä kankaalla ei ole suositeltavaa. Kiintoaineen joutuminen suodoskanavistoon saattaa aiheuttaa ilmakuivausvaiheessa ns. hiekkapuhallusefektin, mistä seuraa suodattimen merkittävää kulumista.

Suodatinkangasta ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa välittömästi, vaikka siihen olisi tullut reikä tai muu vaurio. Roxia on kehittänyt  kustannustehokkaan ratkaisun kankaan korjaamiseksi.
Roxia-paikkaussarjat ovat muotoiltu kattamaan yleisimmät vauriomuodot ja reikäkoot. Korjaus on nopeaa ja helppoa, lisäksi se tehdään poistamatta kangasta koneesta. Paikka on samanpaksuinen kuin itse kangas, joten kankaan kaavarointikaan ei tuota ongelmia.

On kuitenkin syytä muistaa, että paikkaussarjat ovat vain nopea ratkaisu suuremman ongelman estämiseksi. Näiden reikien todellinen juurisyy olisi selvitettävä ja korjattava mahdollisimman pian. Roxian asiantuntijat voivat auttaa reikien vauriomekanismin selvittämisessä ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.

Kankaita eri käyttötarpeisiin:

Filter-cloth-reinforced-edge-FlowroxRoxia-kankaiden reunat vahvistetaan joko liima- ja/tai lämpökäsittelyllä. 

Roxia Light-Duty – Helpot käyttökohteet

 • Avoin ja ohuempi rakenne, toimii paremmin tukkeutumista vastaan
 • 5 erilaista läpäisevyyttä

Tekniset tiedot

Roxia Standard – Yleiset käyttökohteet

 • Kestävämpi kuin yleisesti käytetyt suodatinkankaat.
 • 9 eri läpäisevyyttä

Roxia Heavy-Duty – Vaativimmat käyttökohteet

 • Markkinoiden kestävin suodatinkangas. Suunniteltu raskaimpia kakkuja ja vaativimpia olosuhteita varten.
 • 3 eri läpäisevyyttä

Hyödyt ja ominaisuudet

Luotettava valinta

Oikea suodatinkangas kuhunkin käyttökohteeseen

Entistä pidempi käyttöikä

Kestävä, kustannustehokas, uusin tekstiiliteknologia

Paras saatavuus

Paikallinen varasto, nopeat toimitukset

Asiantunteva asiakastuki

Roxian suodatusasiantuntijat vahvalla ja pitkäaikaisella kokemuksella

Paikalliset palvelut, globaali saatavuus

Roxialla on toimipisteitä ja paikallisia varastoja eri puolilla maailmaa. Hyödynnä lyhyet vastausajat ja nopeat toimitukset. Ota yhteyttä lähimpään asiantuntijaan:

Australia

Victor Ortega
Area Sales Manager, WA
+61 499 156 590
sales-au@roxia.com

Eurooppa

Dirk Otto
Sales Director Central Europe
+49 (0) 2102 420 707
sales-de@roxia.com

Pohjois-Amerikka

Don Kitchen
Filter Spares Sales & Service Manager
+1-410-636 2250
sales-us@roxia.com

Etelä-Amerikka

Maureen Briceño
Sales Manager, Filter Service, Chile
+56 2 3224 9704
sales-cl@roxia.com

Ronald Gaspar
Technical Service Manager, Peru
+51 9 7973 5424
sales-pe@roxia.com

Venäjä & CIS

Sergey Petukhov
Area Sales Manager
+7 495 726 57 41
sales-ru@roxia.com

Liittyvät tuotteet

testing
NOTE: Flowrox company rebrands to Roxia
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles