OEM-laatuiset suodattimien varaosat

Meiltä saat varaosat Roxia ja Novatek-suodattimiin, sekä myös muiden valmistajien vastaaviin suodatinmalleihin. Kaikki varaosamme ovat OEM-laatuisia ja takaavat alkuperäisen tai sitä paremman suorituskyvyn. Valikoimissamme on osia seuraavanlaisiin suodattimiin:

 • Painesuodattimet (pystysuora suodatus)
 • Keraamiset kiekkosuodattimet
 • Kammiosuodattimet (vaakasuora suodatus)

Mikä on kulutusosien odotettu käyttöikä?

Suodattimien osien käyttöikä riippuu monista tekijöistä. Ensinnäkin se riippuu itse osasta, mistä osasta tarkalleen ottaen on kyse? Jotkut osat altistuvat voimakkaasti kulutukselle, kun taas toiset pääsevät helpommalla. Esimerkiksi painesuodattimen suodatinkankaaseen kohdistuu korkea paine ja mekaaninen kuorma ja kulutus. Suodatinkangas kestää käytössä keskimäärin 6000 käyttöjaksoa. Suodatinkangas voi siis elinaikanaan tuottaa jopa 120 miljoonaa kiloa kakkua! Kankaiden käyttöikä on hyvin erilainen kuin esimerkiksi suodosletkun käyttöikä. Myös prosessiolosuhteet ja suodatettava materiaali vaikuttavat merkittävästi osien kestoon. Esim käytettävät paineet, prosessilämpötila, kemiallinen korroosio ja lietteen kuluttavuus ovat kaikki vahvasti käyttöikään vaikuttavia tekijöitä.

Jos haluat lisätietoja kulutusosan käyttöiästä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Painesuodatus on tehokas teknologia nesteen ja kiintoaineen erotukseen. Roxian painesuodatin (TP) on täysin automaattinen ja sen suunnittelussa on hyödynnetty 40 vuoden kokemustamme alalta. Vaakalevyisen painesuodatusteknologian hyödyt:

 • Kakut muodostuvat tasaisiksi, jonka ansiosta kakkujen pesu ja ilmakuivaus on tehokkaampaa.
 • Korkeapaineisella kalvopuristuksella saadaan kuivemmat kakut.
 • Yhtenäisen kankaan ansiosta automaattinen kakkujen poisto on nopeaa ja luotettavaa.

 

Palvelut ja tuki

Roxia tekee myös prosessianalyyseja ja suodatustestejä sekä auttaa laitteiden valinnassa ja mitoituksessa. Saat kattavaa palvelua suodattimen koko elinkaaren ajan: modernisointi- ja korjauspalveluja, varaosia ja kunnossapitotukea.


Roxia-painesuodattimen lisäksi toimitamme myös kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät lisälaitteet.

Roxia Tower Press-suodatin on ihanteellinen valinta, jos tavoitteena on:

 • Suuri tuotantokapasiteetti
 • Alhainen kiintoaineen jäännöskosteus
 • Kirkas suodos
 • Tehokas kakunpesu
 • Luotettava kakunpoisto
 • Täysin automaattinen ja turvallinen toiminta
 • Alhainen veden- ja energiankulutus
 • Lattiapinta-alan tehokas käyttö

Painesuodattimien tyypilliset käyttökohteet:

Kaivosteollisuus, malmin rikastus ja metallurgia

 • Mineraalilietteet
 • Metallijalostuksen lietteet
 • Rikasteet:
  • Rauta
  • Kupari
  • Sinkki
  • Kulta
  • Nikkeli

Kemianteollisuus

 • Jauhettu kalsiumkarbonaatti (GCC)
 • Saostettu kalsiumkarbonaatti (PCC)
 • Talkkiliete
 • Titaanidioksidiliete
 • Kaoliiniliete
 • Tärkkelysliete
 • Silikaattiliete
 • Kalsinoitu soodaliete
 • Akkumetallilietteet
 • Lannoitteet

Suodatustestit ja prosessituki

Ennen suodatintyypin ja -koon valintaa on tärkeää testata lietteen suodatusominaisuudet. Testaamisella varmistetaan prosessin optimaalinen toiminta ja ratkaisun kustannustehokkuus. Suodatustestit voidaan tehdä paikan päällä laitoksella tai Roxian suodatuslaboratoriossa.

Testin tekemiseen tarvitaan 20 litraa lietettä tai 20 kg kuiva-ainetta.

Testeistä selviää mm:

 • Suositus sopivimmasta suodatusteknologiasta
 • Optimaaliset suodatusparametrit
 • Suodatuskapasiteetti, kgDS/m²
 • Kakun kosteus
 • Suodoksen kirkkaus
 • Kakunpesun tulos
 • Suositus suodatinkankaasta

Prosessin tehostaminen Smart Filtration -palvelulla

Roxia yhdistää suodattimet Malibu online-portaaliin, mikä mahdollistaa toiminnan etävalvonnan. Smart Filtration -palvelujen avulla käyttäjät voivat tehostaa suodatusprosessia, lisätä tuotantomäärää ja havaita ongelmat jo ennen niiden ilmenemistä. Kaikkeen edellä mainittuun riittää Internet-yhteydellä varustettu tietokone, älypuhelin tai jokin muu mobiililaite.

Kokonaistoimitus: suodatin ja lisävarusteet

Painesuodattimen lisäksi meiltä saa myös tärkeimmät lisälaitteet. Lisälaitteiden valinta ja mitoitus on tärkeää, jotta koko suodatusprosessi saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Roxia TP -suodatin
 • Suodospumput
 • Kakkukuljetin
 • Pesuvesipumput
 • Lietepumput
 • Lieteseula
 • Kalvopuristuksen ilmakompressori
 • Kuivausilmakompressori

Roxia Tower Press Filter-suodattimen turvaominaisuudet

Automaatio-ohjelman turvalukitukset

 • Suojelee käyttäjiä ja suodatinta itseään vioilta ja tahattomalta väärinkäytöltä.

Suojaovet turvaavat laitteen käytön

 • Pääsy suodattimen välittömään läheisyyteen on estetty laitteen käydessä: Suodatin pysähtyy automaattisesti, jos suojaovi avataan.
 • Läpinäkyvän rakenteen ansiosta ovia ei aina tarvitse avata vaan suodattimen toimintaa voidaan seurata ovien ulkopuolelta.

Työskentele turvallisesti korkealla

 • Turvatikkaat putoamisenestojärjestelmällä.
 • Kaide ylimmän huoltotason ympärillä
 • Siirtohissit levypakan huoltoon

Turvallinen käyttää

 • Suodattimen käyttöohjeissa kuvataan suodattimen turvallinen käyttö.
 • Käyttäjille ja huoltohenkilöstölle annetaan turvallisuuskoulutusta ennen suodattimen käyttöä.
 • Käyttöliittymä ohjeistaa suodattimen turvalliseen käyttöön.
 • Salasanasuojatut käyttäjäroolit mahdollistavat suodatusparametrien turvallisen hallinnan.

Helppo ja turvallinen huoltaa

 • Suodatinkangas (1 kpl) vaihdetaan suodattimen ulkopuolelta.
 • Suodatin on suunniteltu niin, että sen ympärillä on hyvin tilaa huollolle.
 • Tarkistus- ja huoltopisteisiin on helppo pääsy ja ne ovat suojassa epäpuhtauksilta.
 • Kaukosäätimen avulla huollot ja vianmääritys voidaan tehdä turvallisesti.

Pääsy suodattimen välittömään läheisyyteen on estetty laitteen käydessä. Laitteen ympärillä on riittävästi tilaa, jotta huoltotoimet voidaan tehdä turvallisesti.

Tekniset tiedot

Roxia Tower Press™ TP 60

Suodatus pinta-ala (m2) 60 72 84 96 108 120 132 144
Suodattimen tilavuus 45 mm:n kammiolla (m3) 2.7 3.24 3.78 4.32 4.86 5.4 5.94 6.48
Suodattimen tilavuus 60 mm:n kammiolla (m3) 3.6 4.32 5.04 5.76 6.48 7.2 7.92 8.64
Rungon koko (m2) 72 96 120 144
Suodatusinlevyt (kpl) 10 12 14 16 18 20 22 24
Pituus (m) 7.2
Leveys (m) 6.1
Korkeus (m) 5.6 5.6 6.3 6.3 7.3 7.3 8.2 8.2
Paino (t) 66 69 75 78 84 87 93 96

Tyypillinen suorituskyky rikastelietteillä

Aines Jakson aika (min) Kapasiteetti (kgDS/m2 h) Tuotanto TP 60 144 m2 (t/h) Kakun kosteus
Rauta 9 – 10 600 75 – 85 8,5
Kupari 10 – 12 410 50 – 60 8
Nikkeli 10 – 12 440 54 – 64 7
Sinkki 10 – 13 400 30 – 60 9 – 11
Rikastusjäte 10 – 15 150 – 250 23 – 33 13 – 18

 

HUOM! Lietteen pitoisuudet ja partikkelikoko ja -muoto vaikuttavat suorituskykyyn. Suosittelemme aina koesuodatusta suorituskyvyn varmistamiseksi.

Ilman-, veden- ja sähkönkulutus

Ilmankulutus Kysy lisätietoja

Vedenkulutus

Putken huuhtelu: 40–120 m3/vrk Kankaan pesu: 29–52 m3/vrk
Sähkönkulutus Jatkuva käyttö: noin 80 kW Kankaan pesupiste: 45 kW

Lue lisää tietopankista!

Paranna suorituskykyä

Suodatinlaatat ovat tyypillisiä kuluvia osia keraamisissa kiekkosuodattimissa. Ajan kuluessa laatat tukkeutuvat lopulta niin, ettei pesukaan auta vaan ne täytyy vaihtaa. Valikoimme kuhunkin prosessiin sopivimmat laatat siten, että niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Näin autamme asiakkaita parantamaan suodattimien suorituskykyä ja alentamaan käyttökustannuksia.

Saatavana olevat laattakoot:

 • Suodattimille, joiden suodatuspinta-ala on 15–144 m2 ja jossa yhden kiekon pinta-ala on 3, 6 tai 12 m2

OEM-laatu ja alhaisemmat kustannukset

Olemme OEM (alkuperäinen laitevalmistaja) ja tiedämme, kuinka tärkeää laatu on. Kaikki keraamiset suodatinlaattamme ovat huippulaatuisia. Autamme myös valitsemaan kuhunkin prosessiin sopivimmat laatat, jotta laattojen käyttöikä saataisiin maksimoiduksi ja. käyttökustannukset mataliksi.

Laadukkaiden varaosien lisäksi tarjoamme myös täyden käyttäjätuen.

Laattojen huokoisuusvaihtoehdot

Roxian keraamisia suodatinlaattoja on saatavana kolmea eri kokoa (3, 6 ja 12 m2 / kiekko) eri huokoisuuksin.  Eri huokoisuusvaihtoehdot mahdollistavat laajemman käytettävyyden ja optimoidut tulokset. Kulloiseenkin käyttötarkoitukseen voidaan valita aina sopivin laatta. Esimerkiksi rikastusprosessissa tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa suodatukseen ja edellyttää suodatinlaattojen huokoisuuden vaihtamista. Testitiimimme auttaa prosessiteknisissä kysymyksissä ja oikean laatan valinnassa.

Keraaminen suodatinlaatta 3 m2

Ominaisuus Arvo Yksikkö
Materiaali Alumiinioksidi
Tyyppi Kalvo
Laattojen lukumäärä kiekkoa kohti 12 kpl
Kiekon ulkohalkaisija 1920 mm
Laatan paino 7,5 kg
Laatan suodatuspinta-ala 0,25
Huokoisuudet 0,85, 1,25, 2 ja 5 μm
Laatan paksuudet 24, 25, 30 mm

Keraaminen suodatinlaatta 6 m2

Ominaisuus Arvo Yksikkö
Materiaali Alumiinioksidi
Laatan tyyppi Kalvo
Laattojen lukumäärä kiekkoa kohti 12 kpl
Huokoisuudet 2 ja 5 μm
Laatan suodatuspinta-ala 0,5
Laatan paino 17,5 kg
Laatan paksuus 32 mm

Keraaminen suodatinlaatta12 m2

 

Ominaisuus Arvo Yksikkö
Materiaali Alumiinioksidi
Tyyppi Kalvo
Laattojen lukumäärä kiekkoa kohti 15 kpl
Kiekon ulkohalkaisija 3800 mm
Laatan paino 34 kg
Laatan suodatuspinta-ala 0, 8
Huokoisuus 2 μm
Laatan paksuus 36 mm

Paranna suorituskykyä

Suodatinlaatat ovat tyypillisiä kuluvia osia keraamisissa kiekkosuodattimissa. Ajan kuluessa laatat tukkeutuvat lopulta niin, ettei pesukaan auta vaan ne täytyy vaihtaa. Valikoimme kuhunkin prosessiin sopivimmat laatat siten, että niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Näin autamme asiakkaita parantamaan suodattimien suorituskykyä ja alentamaan käyttökustannuksia.

Saatavana olevat laattakoot:

 • Suodattimille, joiden suodatuspinta-ala on 15–144 m2 ja jossa yhden kiekon pinta-ala on 3, 6 tai 12 m2

OEM-laatu ja alhaisemmat kustannukset

Olemme OEM (alkuperäinen laitevalmistaja) ja tiedämme, kuinka tärkeää laatu on. Kaikki keraamiset suodatinlaattamme ovat huippulaatuisia. Autamme myös valitsemaan kuhunkin prosessiin sopivimmat laatat, jotta laattojen käyttöikä saataisiin maksimoiduksi ja. käyttökustannukset mataliksi.

Laadukkaiden varaosien lisäksi tarjoamme myös täyden käyttäjätuen.

Roxian 2,5 m2– ja 6 m2 -kokoiset suodatinlevyjen tiivisteet varmistavat hyvän tiivistyksen

 • Yhdenmukainen, litteä 3 – 4 mm:n levyinen kumialue tiivistyselementtien molemmissa päissä. Lujat liitokset varmistavat hyvän tiiviyden
 • Tasainen kuminauha takaosassa pitää tiivistyselementit paikoillaan
 • Ei reikiä tiivisteen takaosassa – estää vuodot ja suojaa suodattimen muita osia
 • Täydellinen viimeistely – Roxia-suodatintiivisteiden ammattimainen ulkoasu kertoo, miten paljon huomiota jokaiseen varaosaan on kiinnitetty

Tarvitsetko apua suodattimien huollossa?

Tiivistyselementtien oikea asennus on tärkeää vuodottoman toiminnan kannalta. Vaikka saatavilla olisi korkealaatuisia tiivisteitä, väärät asennusmenetelmät voivat heikentää tiiviyttä. Roxian suodatusasiantuntijat antavat ammattitaitoista tukea suodattimien toiminnan optimointiin ja varaosien käyttöiän pidentämiseen. Ota yhteyttä lähimpään toimipaikkaasi täältä.

Roxian suodatinlevyjen tiiviste-elementit kokoina 2,5 m² ja 6 m²

 • NR- ja EPDM-kumi
 • Vahvistettu AISI 316 -teräslevyillä
 • yhdenmukainen, litteä 3 – 4 mm:n levyinen kumialue tiivistyselementtien molemmissa päissä

Roxian suodatinlevytiivisteet kokona 1,6 m²

 • valettu yhdeksi kappaleeksi
 • NR- ja EPDM-kumi
 • saatavissa eri levytyyppejä ja kulmavaihtoehtoja

Suodatusratkaisujen kokonaispaketti

Toimitamme täydellisiä ratkaisuja vedenpoistoon, suodatukseen sekä nesteen ja kiintoaineen erotteluun:

Laitteen valinta ja mitoitus testitulosten ja käytännön kokemuksen perusteella

Suodatusprosessin optimointi

Tiivis yhteistyö ja täysi tuki toimituksen, asennuksen ja käynnistyksen yhteydessä

Täydellinen tuki suodattimen koko elinkaaren ajalle

Suodattimen valinta

On ehdottoman tärkeää valita sellaiset laitteet, jotka pystyvät takaamaan luotettavan tuotantoprosessin. Vääränlainen suodatin nostaa tuotantokustannuksia, heikentää prosessituloksia ja laskee tuotannon kokonaissuorituskykyä. Tässä vaiheessa testi-insinöörimme astuvat kuvaan. Autamme sinua valitsemaan ja mitoittamaan suodattimen käyttötarkoitukseesi. Varmistamme, että saavutat tuotantotavoitteesi ja pysyt suunnitelluissa kustannusrajoissa.

PainesuodatinPystysuuntainen painesuodatustekniikka

Tower Press -suodatin on täysin automaattinen painesuodatin, joka sopii erinomaisesti kaikkiin prosesseihin, joissa tarvitaan tehokasta nesteen ja kiintoaineen erottelua.

 • Kuivin suodatinkakku
 • Yksittäinen kangas ja täysin automaattinen kakunpoisto
 • Suodatuspinta-ala 60–144 m²
 • Tuotanto jopa 85 t/h

Älykäs kammiosuodatinVähiten työvoimaa vaativa automaattinen kammiosuodatin

SFP kuuluu seuraavan sukupolven kammiosuodattimiin: täysin automaattisesti ja luotettavasti purkava. Se vaatii vain erittäin vähäistä käyttäjän läsnäoloa.

 • Käytettävyys ilman operaattoria yli 98 %
 • Pieni huoltotarve
 • Suodatuspinta-ala 1,2 – 22,3 m²
 • Täysin suljettu konstruktio, tuloksena siisti ympäristö
 • Tuotanto jopa 1 t/h

KammiosuodatinVaakasuuntainen kammiosuodatustekniikka

Kammiosuodatin toimii täysin automaattisesti erinomaisella suorituskyvyllä ja korkealla käyttöasteella.

 • Suodatuspinta-ala max 2000 m²
 • Kammion tilavuus max 46 m³
 • Suodatuspaine max 30 bar
 • Tuotanto max 250 t/h

Keraaminen kiekkosuodatinKuluttaa jopa 90 % vähemmän energiaa

Roxian jatkuvatoiminen keraaminen kiekkosuodatin vaatii vain vähän investointeja. Suodatin tuottaa kirkkaan suodoksen ja kuivan kakun.

 • Kirkkain suodos alhaisella energiankulutuksella
 • Jatkuvatoimisuus
 • Suodatuspinta-ala 15 – 120 m²
 • Tuotanto jopa 200 t/h

Suodatuksen testipalvelutSuodattimen valinta ja tuotannon optimointi

Roxian testisuodattimet simuloivat täysikokoisten teollisten suodattimien toimintaa. Testitulosten perusteella suodatusasiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan sopivimman suodatintyypin ja -koon sekä optimoimaan suodatusprosessin toiminnan.

Kuinka parannamme suorituskykyä?

Esimerkkitapauksia

Suodattimien asennus ja käyttöönotto sujuivat suunnitellusti, eikä ne haitanneet käynnissä olevaa suodatusprosessia.

— Janne Korkiakangas, projekti-insinööri, Boliden Kokkola

Tehtävänä suorituskyvyn parantaminenTäysi elinkaarituki

Emme ainoastaan myy laitteita, vaan pyrimme myös oppimaan asiakkaiden tarpeista. Yhdistämme asiantuntemuksemme parhaisiin teknologioihin pystyäksemme tarjoamaan optimaalisen ratkaisun asiakkaidemme ongelmiin.

Prosessin yksityiskohtainen analyysi

Suodatustestipalvelut ja laitteiden valinta

Täydellinen toimitus ja asennus

Varaosat ja elinkaarituki

Parempaa suorituskykyä useilla toimialoilla

Useat tuotteemme ja palvelumme soveltuvat moniin prosessiteollisuuden käyttötarkoituksiin.

Kuinka parannamme suorituskykyä?

Tutustu esimerkkitapauksiin

Suodattimien asennus ja käyttöönotto sujuivat suunnitellusti, eikä ne haitanneet käynnissä olevaa suodatusprosessia.

— Janne Korkiakangas, projekti-insinööri, Boliden Kokkola

Kuinka suodatuksen tehokkuutta voidaan parantaa?

Tutustu lausuntoihin siitä, kuinka ratkaisumme ja palvelumme parantavat suorituskykyä.

Suodatusta yli 40 vuoden kokemuksella

Roxian suodatusasiantuntijoilla on laaja käytännön kokemus ja syvä ymmärrys suodatustekniikan kehityksestä. Tätä asiantuntemusta on hyödynnetty painesuodattimien levypakkojen uudelleensuunnitteluun. Alkuperäistä laatua ja suorituskykyä edullisempaan hintaan, nopeammin toimitettuna ja ammattitaitoisen prosessituen kera.

Roxian kokonaiset painesuodattimien levypakat ovat saatavissa kahdessa koossa: 1,6 m² ja 6 m². Kaikki toimitettavat osat ovat korkealaatuisia. Jokainen osa on suunniteltu suodatuskokemuksen ja parhaiden käytäntöjen perusteella teollisen suodatusprosessin optimointia varten. Uusien kokonaisten levypakkojen lisäksi Roxia tarjoaa modernisointeja, korjauksia, varaosia ja tukipalveluita. Lisäksi Roxia huolehtii huollosta kokonaisvaltaisesti suodattimen koko käyttöiän ajan.

 


Roxian kokonaiset painesuodattimien levypakat ovat saatavissa kahdessa koossa: 1,6 m² ja 6 m².

Painesuodattimen sydin

Painesuodattimet ovat äärimmäisen kestäviä koneita, joiden käyttöikä lasketaan kymmenissä vuosissa. Niissä on kuitenkin kuluvia osia, joita tulee vaihtaa aika-ajoin. Näistä tärkein on suodattimen levypakka, sen ”sydän”.

Painesuodattimen toiminnan kannalta on suositeltavaa vaihtaa kulunut levypakka kokonaisuudessaan, mikäli ilmenee mekaanisia ongelmia, levyjen taipumista tai vastaavaa. Levypakka voi kestää kymmenenkin vuotta, jos prosessi ja olosuhteet ovat otolliset.

Kokonaisen suodatinlevypakan vaihto

Tällöin on tehokkainta vaihtaa koko lebypakka yksittäisten levyjen sijaan. Yksi syy on seisonta-aika: suodatin ja tuotanto on pysäytettävä jokaisen huollon ajaksi. Vanhojen ja kuluneiden levyjen vaihtaminen uusiin palauttaa suodattimen toiminnan oikeaksi ja pidentää sen tehokasta käyttöikää monilla vuosilla.


Tarkasta painesuodattimen suodatinlevyt säännöllisesti ja vaihda vanhat ja kuluneet levyt tarvittaessa. Roxian asiantuntijoilta saat kokonaisvaltaisen palvelun koko levypakan kunnostamiseen tai vaihtoon.

Tarvitsetko apua suodattimien huollossa ja muissa asioissa?

Roxian kokeneet suodatusammattilaiset auttavat asiakkaita kaikissa suodattimiin liittyvissä huolto- ja käyttöasioissa. Roxian uuden prosessianalytiikkaan tarkoitetun Smart Filtration -työkalun avulla optimoimme minkä tahansa suodatusprosessin. Se mahdollistaa suodatusprosessin reaaliaikaisen etäseurannan sekä auttaa havaitsemaan viat ja optimoimaan tuotantoa merkittävästi. Smart Filtration hyödyntää nykyisiä ohjausjärjestelmää ja antureita sekä yhdistää kaikki suodattimet Roxiax Malibu™ -verkkoportaaliin. Se havaitsee prosessien poikkeavuudet ja lähettää automaattisesti hälytyksiä sähköpostiisi, jolloin viat voidaan estää ennen niiden ilmenemistä.

Roxian suodatinlevykomponentit

Kaikki kokonaisen levypakan muodostavat Roxian suodatinosat ovat osoittaneet laadukkuutensa ja tehonsa. Roxian suodatinasiantuntijat tarjoavat apuaan ja tekevät tukikäyntejä, jotta pääset entistä parempiin tuloksiin sopivilla suodatinkomponenteilla. Roxia-suodattimien varaosia voidaan myös testata. Kysy lähimmältä suodatusasiantuntijalta, miten Roxia voi auttaa parantamaan erilaisia suodatusprosesseja.

 


Roxia Complete Plate Pack 6 m2 for Tower Press Filters

Filter plate 1,6 m2 , 900 x 1750 mm, chamber height 45 & 60 mm
Base body plate AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) or S32205 (EN 1.4462)
Plate frame AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) or S32205 (EN 1.4462)
Pressing diaphragm Polypropylene, reinforced
Plate sealing NR or EPDM
Filter plate sliding pieces HDPE
Cloth and roller scrapers Polyurethane or rubber edge, AISI 316 frame
Plate rollers AISI 316, NR or EPDM coated Auxiliary drive rollers NR or EPDM coated
Suspension plates S32205 (EN1.4462)

Roxia Complete Plate Pack 1,6 m2 for Tower Press Filters

Filter plate 6 m2 , 1500 x 4010 mm, chamber height 45 & 60 mm
Base body plate
AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) or S32205 (EN 1.4462) 
Plate frame AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) or S32205 (EN 1.4462)
Pressing diaphragm
NR, EPDM, IIR or NBR 
Grid set Propylene, reinforced with full width olyp
Filtrate vat HDPE 6000 or HDPE 9000 Filtrate collectors HDPE 6000 or HDPE 9000, 4 pcs/plate
Plate sealing Sealing: NR or EPDM. Frame: AISI 316L
Filter plate sliding pieces HDPE
Cloth and roller scrapers Polyurethane or rubber edge, AISI 316 frame
Plate rollers AISI 316, NR or EPDM coated
Auxiliary drive rollers AISI 316, NR or EPDM coated
Suspension plates S32205 (EN 1.4462)

Automaattisuuden uusi taso

Roxian Smart Filter Press™ (SFP) on pienen tilan teollisuussuodatin. Pienestä koosta huolimatta sen kapasiteetti on jopa kymmenkertainen samankokoiseen perinteiseen kammiosuodattimeen verrattuna. Suodattimen erikoistiivistetty levypakka on ympäröity turvalukittuvilla ovilla. Liete ei pääse roiskumaan, eivätkä ihmiset joudu kosketuksiin lietekakkujen, suodoksen tai höyryjen kanssa.

Smart Filter Press -suodattimessa on monia uusia ja innovatiivisia ominaisuuksia. Suodatin on toimintavarma, eikä se juuri vaadi käyttäjän läsnäoloa. Suodattimen älykäs omavalvontajärjestelmä tekee siitä markkinoiden turvallisimman täysautomaattisen kammiosuodattimen.

 

 

 

Smart Filter Press -suodattimen käyttökohteita:

Kaivosteollisuus, malmin rikastus ja metallurgia

 • Kiintoaineen poistaminen prosessivedestä (kirkastaminen)
 • Pienet rikastevirrat, esim. lyijyrikaste
 • Kemiallisesti ongelmalliset virrat, esim. lyijy ja happamat ja syövyttävät virrat
 • Teollisuuden jätevesien puhdistus
 • Akkumetallien tuotanto
 • Arvometallien rikastus

Kemianteollisuus

 • Kiintoaineen poistaminen prosessivedestä (kirkastaminen)
 • Hygieeninen suodatus
 • Teollisuusvesi ja jätevesi
 • Savukaasujen puhdistusjäte
 • Teollisuusmineraalit, esim. zeoliitit, kipsi, kalkki ja kaoliini
 • Lannoitteet
 • Polymeerit ja hartsit
 • Sellu ja paperi
 • Kemiallisesti valmistettavat väriaineet
 • Orgaaniset kemikaalit

Elintarvike- ja lääketeollisuus

 • Elintarviketuotannon vesivirrat
 • Prosessivesien kirkastus
 • Vedenpuhdistus ja -poisto
 • Elintarvikkeet
 • Juomien suodatus, esim. viini ja olut
 • Öljyn suodatus, esim. rapsi ja oliivi
 • Kemikaalit
 • Käymisjätteen biokaasun vedenpoisto

Sähköteollisuus ja polttolaitokset

 • Lentotuhkan pesu
 • Pohjatuhkan neutralointi
 • Savukaasun rikinpoisto

Muut teollisuudenalat

 • Käymisjätteen biokaasun vedenpoisto
 • Betonin pesuvesi
 • Akkujen kierrätys
 • Painotalojen jätevedet
 • Kaatopaikkojen suotovedet
 • Anodisointi
 • Sähkökemiallisen työstön (ECM) jätevesi
 • Liukuhionta
 • Lasintyöstö
 • Pohjaveden ennallistaminen
 • Puolijohdeteollisuus

 

 • Teollisuusjätevesi
 • Keraamiset tuotteet
 • Soran pesu
 • Kunnallinen jätevesi
 • Muovinkierrätys
 • Katalysaattorit
 • Metallien talteenotto
 • Luonnonkiven työstö
 • Aurinkokennojen tuotanto
 • Juomaveden puhdistus
 • Prosessiveden puhdistus
 • Metallin viimeistelyjäte

Itsepuhdistuva suodatin

 • Kaikki käyttövaiheet on automatisoitu täysin.
 • Käyttöaste jopa yli 98 %, vain kausittaiset tarkastukset tarpeen.
 • Suodattimessa on useita virheentunnistustoimintoja, jotka maksimoivat turvallisuuden ja suorituskyvyn.
 • Voidaan yhdistää (optio) Roxia Malibu™ -online-portaaliin
  etävalvontaa ja toiminnan analysointia varten.

Roxia Smart Filter Press™ runs self-diagnostic in each filtration cycle, making it a fully automatic self cleaning filter.

Puhdas ja turvallinen

Suodatus tiivistetyillä suodatinlevyillä suljetun huuvan takana. Sisäinen vianmääritys kussakin suodatussyklissä.

Ei lieteroiskeita.

Käyttäjä ei joudu kosketuksiin suodatinkakkujen tai höyryjen kanssa.

Käyttäjä ei työskentele liikkuvien osien lähellä.

Tiiviystestaus ennen kutakin suodatussykliä varmistaa suodattimen luotettavan toiminnan.

Prosessin tehostaminen integroidulla Smart Filtration-palvelulla

Jokaisesta Roxia SFP -suodattimesta on järjestettävissä (optio) yhteys Roxia Malibu™ -onlineportaaliin, joka mahdollistaa toiminnan etävalvonnan ja analysoinnin. Smart Filtration -palvelujen avulla käyttäjät voivat tehostaa suodatusprosessia, lisätä tuotantomäärää ja havaita ongelmat jo ennen niiden ilmenemistä. Kaikkeen edellä mainittuun riittää Internet-yhteydellä varustettu tietokone, älypuhelin tai jokin muu mobiililaite.


Yksityiskohtainen näkymä suodatusprosessista Roxia Malibu-portaalissa.

Tekniset tiedot

Roxia Smart Filter Press™ (SFP)

Koko / suodatusala (m²) Levyn koko (mm) Kammioiden määrä Suodatustilavuus (l) Pituus (m) Leveys (m) Korkeus (m) Paino (t)
Roxzia SFP 470 1 GM32 / 1,28 470 x 470 4 16 2,4 0,9 1,7 1,2
Roxia SFP 470 3 GM32 / 3 470 x 470 10 40 2,5 1,2 1,85 1,7
Roxia SFP 630 6 GM32 / 5,9 630 x 630 10 86 3,2 1,3 1,85 2,3
Roxia SFP 800 10 GM32 / 9,9 800 x 800 10 154 3,8 1,3 1,95 4,9
Roxia SFP 1000 15 GM32 / 14,9 1000 x 1000 10 238 4,0 1,7 2,1 5,1
Roxia SFP 1000 15 GM32 / 14,9 1200 x 1200 10 365 4,0 1,7 2,5 6,7

Ilman-, veden- ja sähkönkulutus

Kuinka parannamme luotettavuutta ja vähennämme seisonta-aikaa?

Tuemme asiakkaitamme koko laitteiston käyttöiän, alkaen käyttäjien koulutuksesta ja huollon ja varaosien hallinnan suunnittelusta aina myöhempiin modernisaatioihin ja lopulta laitteiston käytöstä poistamiseen asti.

Käyttökohteeseen valitut laadukkaat varaosat

Huollon suunnittelu ja ohjeistus perustuen parhaisiin käytäntöihin

Varaosat ja käyttäjätuki aina saatavilla

Käyttäjien ja kunnossapitäjien koulutus

VaraosatLaadukkaat ja suorituskykyiset alkuperäisosat

Toimitamme korkealaatuiset osat ja palvelut Roxian, NovaTekin ja muiden valmistajien suodattimiin.

TARKASTUKSET JA HUOLTOAmmattitaitoiset kuntotarkastukset ja ennaltaehkäisevä huolto

Meille asiakasyhteistyö ja ongelmien syiden selvittäminen on ratkaisevan tärkeää. Roxian kokeneelta tiimiltä saat täydelliset suodatinten kuntotarkastukset ja huoltopalvelut.

KUNNOSTUKSET, LAAJENNUKSET JA MODERNISOINNITEnemmän tuotantoa pienellä investoinnilla

Tarjoamme ratkaisuja, jotka parantavat tuotannon luotettavuutta, vähentävät seisonta-aikaa ja laskevat nesteen ja kiintoaineen erotuksen kustannuksia. Jos haluat kunnostaa, laajentaa tai modernisoida suodattimiasi, meiltä löytyy ratkaisu.

KÄYTTÄJÄTUKI JA PROSESSIN OPTIMOINTIParempi prosessitulos ja suodattimen suorituskyky

Meiltä saat koko paketin: asiantuntevat neuvot, kohdekäynnit, suodatustestit, prosessin optimoinnin ja paljon muuta.

Miten Roxia parantaa suorituskykyä?

Lue esimerkkitapauksista

”Meistä oli järkevintä antaa vanhojen suodattimien modernisointi laitteiston tuntevan yrityksen tehtäväksi.”

— Juha Hakala, mekaanisen kunnossapidon päällikkö, Boliden Kokkola

Oikea suodatinkangas jokaiseen käyttötarkoitukseen

Laajasta kangasvalikoimastamme löytyy paras suodatinkangas kuhunkin käyttökohteeseen ja prosessiin.

Roxia-suodatinkankaat on tehty hyödyntämällä uusinta tekstiiliteknologiaa ja käyttäjiltä saatua palautetta. Kankaat on suunniteltu kestäviksi ja niillä saavutetaan alhaisimmat käyttökustannukset. Saat meiltä asiantuntevan palvelun ja nopeat toimitukset!

Laajasta valikoimasta parhaiten sopiva ratkaisu suodatusprosessiisi

Laajasta kangasvalikoimastamme löytyy paras suodatinkangas kuhunkin käyttökohteeseen ja prosessiin, minimoimaan kustannukset ja maksimoimaan tuotanto. Roxian suodatuksen ammattilaiset tarjoavat sinulle parhaat pitkän aikavälin ratkaisut.


Elektronimikroskoopilla otettuja kuvia hyödynnetään suodatuskankaan ominaisuuksien arvioimisessa.

Suodatinkangas on suodatuksen ydin

Suodatinkangas on tärkeä komponentti painesuodattimissa. Nesteen ja kiintoaineen erotus tapahtuu kankaan avulla ja suodatusjakson lopulla kangas toimii kuljettimena tuoden kiintoainekakut ulos suodattimesta. Nämä kaksi toisistaan poikkeavaa toimintoa edellyttävät kankaalta useita erityisominaisuuksia. Suodatuksen aikana kankaan läpäisevyys ja muut suodatustekniset ominaisuudet ovat tärkeitä. Suodatuskakun purkuvaiheessa kankaan toimiessa kuljettimena taas sen lujuusominaisuudet ovat ratkaisevia.

Vääränlainen suodatinkangas aiheuttaa tyypillisesti prosessitulosten heikentymistä ja ongelmia suodattimen mekaanisessa toiminnassa. Yhteistyössä pyrimme löytämään sopivimman suodatinkankaan kuhunkin käyttökohteeseen.


Jos suodatinkangas kuluu odotettua nopeammin, se tarkoittaa kohonneita kustannuksia, sillä se on yksi kalleimmista painesuodattimen varaosista.

Suodatinkankaan tehtävät painesuodattimissa

Painesuodattimessa suodatinkankaalla on useita eri tehtäviä. Koko painesuodatussyklissä on useita vaiheita ja jokainen niistä vaikuttaa kankaaseen.

Suodatuksen alkuvaiheessa liete syötetään suodatinkammioihin. Syöttövaihessa kiintoaine kerääntyy suodatinkankaan päälle muodostaen suodatinkakun. Suodos kulkee suodatinkankaan läpi ja ohjataan ulos kammioista. Suodatustulos jää heikoksi, mikäli valittu kangas on väärä tai jos kangas on vioittunut.

Puristusvaiheessa puristuskalvot paineistetaan ja suodatinkankaaseen kohdistuu korkea, jopa 16 bar, paine. Tässä kohtaa kankaan tehtävänä on tukea kakkua ja estää sen halkeaminen.

Ilmakuivausvaiheen aikana kammioon johdetaan paineilmaa kakun yläpuolelle. Ilma kulkee kakun läpi syrjäyttäen kakussa olevan nesteen. Tässä vaiheessa on oleellista, että kankaan ilmanläpäisevyys on oikea suodatettavalle materaalille.

Viimeisessä vaiheessa suodatinkangas toimii kuljetinhihnana ja poistaa kakut kammioista. Kakut voivat painaa jopa 20 tonnia / jakso.

Lujuus

Yksi merkittävä ero eri painesuodatintyyppien kankaiden välillä on niiden lujuus. Kuten edellä on kuvattu, tornimallisissa painesuodattimissa suodatinkangas toimii myös kuljetushihnana. Sen on oltava riittävän vahva kuljettamaan painavia kakkuja ja kestämään korkeapaineista kalvopuristusta kerta toisensa jälkeen. Suodatinkankaan lujuus vaikuttaa myös kankaan ohjautuvuuteen. Mikäli kankaalla ei ole riittävää lujuutta, saattaa se muotoutua ajan myötä aiheuttaen ongelmia kankaan ohjautumiseen johtaen lopulta kankaan ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

Suurten torniprässien tuotanto kaivosrikasteiden sovelluksissa on usein 20 tonnia jaksoa kohti. Suodatinkangas kestää keskimäärin 6000 jaksoa. Tämä tarkoittaa, että yksi suodatinkangas käsittelee elinaikanaan jopa 120 miljoonaa kiloa kiintoainetta!


Suodatinkangas on olennainen osa painesuodatinta.

Ilmanläpäisevyys – miten valita optimaalisin painesuodatinkangas?

Kaivosteollisuuden jauhatusteknologia kehittyy jatkuvasti ja siten myös malmin talteenotto. Hiukkaskoko on pienentynyt ja suodatinkankaat tukkeutuvat usein liian aikaisin. Korkeamman ilmanläpäisevyyden omaavan kankaan käyttö voi monissa sovelluksissa ratkaista tämän ongelman.

Toisaalta, liian korkean läpäisevyyden omaavaa suodatinkangasta käytettäessä suodatustulos heikkenee ja suodokseen päätyy enemmän kiintoainetta. Hukatun kiintoaineen lisäksi suodokseen jäävä kiintoaine aiheuttaa laitteiston tarpeetonta kulumista.

Optimaalisen painesuodatinkankaan valinta eri käyttökohteisiin on tärkeää, koska se:

Parantaa suodattimen kapasiteettia ja suodatustulosta
Lisää suodattimen käynnin luotettavuutta ja vähentää huoltotarvetta
Pidentää kankaan elinikää

Roxian asiantuntijat auttavat parhaan suodatinkankaan valinnassa. Teemme kangastestausta joko paikan päällä laitoksella tai koesuodatuslaboratoriossamme.

Kankaan tukkeutuminen

Suodatinkangas saattaa olla tukkeutunut, mikäli

 • kakku on tavallista ohuempi
 • kakun kosteus on kohonnut, tai
 • suodatusjakson kesto on pidentynyt

Käytön aikana kaikki suodatinkankaat alkavat lopulta tukkeutua. Ennenaikaisen tukkeutumisen voi välttää oikealla suodatinkankaan valinnalla. Tyypillisiä kankaan tukkeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat lietteen partikkelikokojakauma sekä kemialliset muutokset prosessissa.


Oikea asennus edellyttää, että koko suodatinkangas ajetaan ensin painesuodattimen läpi.

Suodatinkankaan tasalaatuisuus

Kankaan ilmanläpäisevyyden on oltava tasainen kankaan jokaisessa kohdassa. Suurimmat kankaat ovat 148 metriä pitkiä ja 1,7 metriä leveitä. Näin suurien tekstiilien kudonta on erittäin vaativaa ja valmistusprosessissa esiintyykin tyypillisesti kudontavirheitä.

Panostamme korkeaan laatuun ja kankaiden virheettömyyteen. Suodatinkankaamme valmistetaan moderneilla kudontakoneilla, joissa on integroidut laadunvalvontajärjestelmät.

Suodatinkankaiden saumat

Painesuodattimien suodatinkankaat ovat jopa yli 100 metriä pitkiä ja asennusvaiheessa ne yhdistetään päättymättömäksi lenkiksi metallisaumalla. Vaurioitunut sauma vaikuttaa kankaan ohjautumiseen ja aiheuttaa suodattimen rikkoutumista.

Roxialla on ratkaisu vaurioituneiden saumojen nopeaan korjamiseen. Roxia-saumauskoneella on helppo tehdä uusi sauma paikan päällä heti ongelman tunnistamisen jälkeen ja suodatinkankaan käyttöikää voidaan jatkaa merkittävästi.


Roxia-kankaiden saumat on vahvistettu käyttöiän maksimoimiseksi.

Kankaiden vahvistetut reunat

Kankaiden reunat joutuvat kovalle rasitukselle, etenkin jos suodattimen kankaan ohjauksessa esiintyy häiriöitä. Roxian kankaissa on erityinen reunavahvike, joka estää reunojen rispautumisen ja lisää kankaan käyttöikää.Roxia-kankaiden reunat vahvistetaan joko liima- ja/tai lämpökäsittelyllä.

Suodatinkankaan korjaaminen

Roxian kankaat ovat erittäin vahvoja – vetolujuus on yli 400 kN / m. Siitä huolimatta kankaat saattavat kuitenkin reikiintyä käytössä.

Painesuodattimen ajo reiällisellä kankaalla ei ole suositeltavaa. Kiintoaineen joutuminen suodoskanavistoon saattaa aiheuttaa ilmakuivausvaiheessa ns. hiekkapuhallusefektin, mistä seuraa suodattimen merkittävää kulumista.


Käytetty suodatinkangas, mutta merkkejä kulumisesta ei vielä näy.

Teollisuuden suodatinkangaspaikat

Suodatinkangasta ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa välittömästi, vaikka siihen olisi tullut reikä tai muu vaurio. Roxia on kehittänyt kustannustehokkaan ratkaisun kankaan korjaamiseksi. Roxia-paikkaussarjat ovat muotoiltu kattamaan yleisimmät vauriomuodot ja reikäkoot. Korjaus on nopeaa ja helppoa, lisäksi se tehdään poistamatta kangasta koneesta. Paikka on samanpaksuinen kuin itse kangas, joten kankaan kaavarointikaan ei tuota ongelmia.

On kuitenkin syytä muistaa, että paikkaussarjat ovat vain nopea ratkaisu suuremman ongelman estämiseksi. Näiden reikien todellinen juurisyy olisi selvitettävä ja korjattava mahdollisimman pian. Roxian asiantuntijat voivat auttaa reikien vauriomekanismin selvittämisessä ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.


Käytössä kuluneita suodatinkankaita.

Roxia -suodatinkankaita eri käyttötarpeisiin:

Roxia Light-Duty – Helpot käyttökohteet
 • Avoin ja ohuempi rakenne, toimii paremmin tukkeutumista vastaan
 • 5 erilaista läpäisevyyttä
Roxia Standard – Yleiset käyttökohteet
 • Kestävämpi kuin yleisesti käytetyt suodatinkankaat.
 • 9 eri läpäisevyyttä
Roxia Heavy-Duty – Vaativimmat käyttökohteet
 • Markkinoiden kestävin suodatinkangas. Suunniteltu raskaimpia kakkuja ja vaativimpia olosuhteita varten.
 • 3 eri läpäisevyyttä

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Etunimi(Pakollinen)
Hidden

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Briceño

Sales Manager Chile, Brazil

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887