Jätevesikustannusten vähentäminen

Hätälän kalanjalostamolla kanavoitiin aiemmin kaikki jätevedet suoraan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Sen lisäksi, että tämä oli kallista, järjestelmässä oli toistuvia tukoksia, jotka johtuivat viemäreissä olevasta rasvasta ja kiintoaineista. Tässä projektissa Roxia teki yhteistyötä Owatecin kanssa. Owatec on yritys, joka tarjoaa modulaariset tilaratkaisut vedenkäsittely- ja lietteen veden poistoon. Roxia ja Owatec ehdottivat lietteen ja jäteveden käsittelyprosessia, johon kuuluisi etävalvonta, kiintoaineiden erottelu sekä kiintoaineiden ja rasvalietteen uudelleenkäyttö. Prosessin parantamisen tuloksena jätevesikustannukset alenevat vuositasolla 25 prosenttia.

Projektin yleiskatsaus

 • Vuosittaiset säästöt 25 % jätevesikustannuksista
 • Rasva ja kiintoaineet eivät enää tuki viemäreitä
 • Muodostuva liete hyödynnetään biokaasutuotannossa

Asiakas: Hätälä, Suomen johtava kalantuottaja, kalanjalostuksessa syntyvän jäteveden käsittely

Haaste: Korkeat jätevesikustannukset (euroa/m³)

Ratkaisu: Veden ja lietteen käsittely etävalvonnalla, kiintoaineiden erottelu, kiintoaineiden ja rasvalietteen uudelleenkäyttö

Tulokset: Vähemmän jätettä, vähemmän kuormitusta kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, 25 prosentin säästöt jätevesikustannuksissa, ennaltaehkäisevä huolto

Ei enää tukkeutuneita jätevesiviemäreitä

Hätälän kalanjalostamolla kanavoitiin aiemmin kaikki jätevedet suoraan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Sen lisäksi, että tämä oli kallista, verkostossa ilmeni toistuvia tukoksia, jotka johtuivat viemäreissä olevasta rasvasta ja kiinteistä aineista.

Huolellisen tutkimuksen jälkeen Roxian ja Owatecin asiantuntijat ehdottivat, että perustetaan esikäsittelyyksikkö, joka erottaisi kiintoaineet ja rasvan jätevedestä. Hätälällä muodostuu vuosittain 110 000 –130 000 m³ jätevettä ja 500–1000 tonnia lietettä. Näillä määrillä jo kiinteän aineksen  erottelu voisi merkittävästi parantaa ongelmaa tai poistaa sen kokonaan.

Owatec ja Roxia kehitti yhteistyössä räätälöidyn jätevedenkäsittelyprosessin, jonkatoiminta on automatisoitu ja etävalvonnassa Roxia Malibu -alustan kautta (IIoT alusta). Näin Hätälä voi säästää aikaa ja keskittyä ydinliiketoimintaansa. Automaatiojärjestelmä valvoo myös epäpuhtauksien raja-arvoja. Vain muutamalla napsautuksella asiakas saa välittömiä raportteja laatuarvoista ja käsitellystä määrästä.

Jätevedenkäsittely tuottaa Hätälälle kaksinkertaisen hyödyn: 25 %: n vähennyksen jätevesikustannuksiin ja vähemmän epäpuhtauksia päästöissä. Koska kiintoaineet ja rasva on nyt poistettu jätevedestä, viemärit eivät tukkeudu. Lisäksi kiintoainetta ja rasvalietettä hyödynnetään biokaasun raaka-aineena. Tällaisten arvokkaiden komponenttien kierrätys parantaa resurssien käyttöä ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Miten paransimme suorituskykyä?

”Owatecin ja Roxia Malibun jätevedenkäsittelyprosessilaitteet ovat olleet innovatiivisia ja prosessi etenee sujuvasti. Olemme tyytyväisä sekä säästöihin että vähempiin epäpuhtauksiin.”

— RIKU ISO-HÄTÄLÄ, TOIMITUSJOHTAJA, HÄTÄLÄ OY

Täysautomaatio IIoT-alustan avulla

Koko jätevedenkäsittelyprosessi on täysin automatisoitu ja sitä valvotaan ja ohjataan etänä Roxia Malibun IIoT-alustalla. Hätälän henkilökunta pääsee tarkastelemaan tilannetta miltä tahansa laitteelta, jossa on internetyhteys. Alla on kokonaiskuva jäteveden käsittelyprosessista ennen veden viemäreihin johtamista.


 1. Syöttöyksikkö: siirtopumput ja seulonta
 2. Vedenpoistoyksikkö
 3. Kemiallinen annosteluyksikkö
 4. Flotaatioyksikkö: kiintoaineen ja rasvojen erottelu
 5. Flotaatiossa eroteltujen kiintoaineiden lietetankki
 6. Poisto viemäriin

Asiakkaamme: Hätälä Oy

Hätälä on Suomen johtava kalantuottaja, jonka toimipaikka on Oulussa. Yritys työllistää yli 200 kalanjalostuksen ammattihenkilöä ja sen tulot ovat yli 100 miljoonaa euroa. Hätälä on ylpeä tuotteiensa vastuullisesti viljellystä tai pyydetystä kalasta.

Lataa

EsiteKalanjalostuksessa syntyvän jäteveden käsittely

Aihepiiriin liittyvät esimerkkitapaukset

EsimerkkitapausÄlykkääksi tehty ilmastus

 • Ei enää hajuongelmia alhaisen happipitoisuuden takia
 • Jäätymisongelma poistettu
 • Etävalvonta säästää käyttäjien työaikoja
 • Parannettu poistoveden laatu
Asiakas
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Haaste
Suotovesialtaan jäätyminen ja häiritsevä haju
Ratkaisu
Viisi 1,5 kW:n Roxia-vaahdotusilmastinta
Tulokset
Hajuongelma poistui. Allas pysyy sulana läpi talven.
Käyttötarkoitus
Veden ilmastus tasausaltaassa

 

Artikkeli – KonttiyksikötRoxia käsittelee vaikeat suoto- ja rejektivedet Lappeenrannassa

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Ettienne Joubert

Sales Engineer, South Africa

+27 (0) 81 030 1015

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Brown Briceño

Sales Manager South America

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520

Matti Luoma

Commercial Product Manager, Filters

+358 400 798 140

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, Middle-East and Mediterranean

+971525252178