Skip to content

Virtauksenhallinnasta vedenkäsittelyyn

Roxia Environmental Technologies – vedenkäsittelyyn

Roxia Oy on perheyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa. Roxia tarjoaa korkean teknologian ratkaisuja vedenpoistoon, teolliseen automaatioon ja ympäristötekniikkaan. 

Osana kasvustrategiaa ja asiakaslähtöistä ajattelutapaa Roxia on kehittänyt tarjontaansa raskaista suodatustekniikkaan ja ympäristöteknologian ratkaisuihin. Tuoteperheitä yhdistää teollinen internet, Roxian digitaaliset palvelut. Uutena avauksena ratkaisukeskeisyyteen lanseerattiin vuonna 2018 vedenkäsittelyyn painottuva Roxia Environmental Technologies -alusta.

GeoBox-with-LPP-T-pump_transparent_small

Konttiratkaisu lietteenkuivaukseen
Roxia GeoBox on konttiyksikkö jäte- ja prosessivesien käsittelyyn ja lietteiden kuivaamiseen. Vaihtolavalle tehty ratkaisu yhdistää kiintoaineen erotuksen ja kuljetuksen samaan yksikköön. Roxia GeoBox on oiva vaihtoehto kohteissa, joissa ei haluta investoida kiinteään ratkaisuun kuten linkoon tai isoon suodattimeen. Liete tai kiintoaineinen vesi pumpataan Roxia GeoBox-kontin läpi, jonka sisällä oleva geotekstiili pidättää virrasta kiinteän jakeen.

Edelleen lietteitä, joissa on suuri osa vettä, viedään usein imuautoilla loppukäsittelyyn kalliiseen kuutiohintaan syntypaikkakuivauksen sijaan. Isot suodattimet voivat olla veden erottamiseen liian kalliita, kun kyse on jätteenkäsittelystä. Roxia GeoBox on edullinen ratkaisu kohteisiin, joissa märän lietteen kuljetus on tarpeeton kustannuserä. Ratkaisu sopii myös esimerkiksi tasausaltaille, joissa pohjalle kertyvän lietteen poistaminen aiheuttaa altaalle ajoittaista tyhjennystarvetta: tyhjentämisen sijaan altaan pohjalle kertyvä liete voidaan pumpata GeoBox-kontin lävitse, jolloin kiintoaine kertyy altaan sijasta konttiin.

 

Roxia kaupallistaa plasmahapetuksen teolliseen mittakaavaan 
Roxialla lähestytään rohkeasti tekniikan uusia kehityssuuntia, ja tästä kenties kuvaavimpana esimerkkinä on marraskuussa 2019 lanseerattu Roxia Plasma Oxidizer -plasmareaktori  vedenkäsittelyyn. Järjestelmä on tiettävästi ensimmäinen teollisen mittakaavan kaupallinen tuote, joka puhdistaa vettä suoralla kylmäplasmakontaktilla. Se soveltuu liuenneiden, orgaanisten haitta-aineiden kuten lääkeainejäämien tai yleisesti COD:n hajottamiseen, desinfiointiin sekä värin ja hajunpoistoon. Plasmakäsittely muistuttaa kemiallisesti otsonointia mutta on suunniteltu tuottamaan voimakkaampi hapetus pienemmällä energiankulutuksella. Roxia Plasma Oxidizer on vuosien tieteellisen tutkimustyön ja teollisen tuotekehityksen yhteistulos.

Plasma--Oxidizer-Roxia-featured

 

Teknologiaintegraattori
Roxia Environmental Technologies -alustan perimmäinen tarkoitus on ratkaista asiakkaiden vesihaasteita. Omaa portfoliota kehitetään tukemaan tätä tavoitetta ja tarvittaessa toimituksiin yhdistetään myös ulkopuolista tekniikkaa. Roxian automaatio- ja älyalusta Digital Solutions tarjoaa tällä hetkellä tukea ja säästöjä mm. lappeenrantalaisella jätteenkäsittelylaitoksella, jonka tasausaltaan pumppaamolla Roxian toimittama automaatiopäivitys ja selainpohjainen käyttöliittymä säästävät operaattorin työtunteja päivittäin. Käyttödataa keräävällä Roxia Malibu-käyttöjärjestelmällä varustettu automaatio on erinomainen resurssi myös virhetilanteiden analysointiin jälkikäteen. Asiakas tarvitsi altaaseen myös ilmastusta, jonka ohjaus ja automaatio yhdistettiin samaan Malibu-alustaan. Tekniikaksi valittiin energiapihi pintailmastin, jonka avulla allas pysyy sulana talvellakin ja joka on helppo siirtää sivuun altaan tyhjennystä vaativien huoltojen ajaksi. Ohjaus perustuu lämpötilaan, jolla varmistetaan altaan sulana pysyminen myös pakkasilla. Roxialla on meneillään myös muita projekteja, joissa lähtökohtana on asiakkaan haasteiden ratkaiseminen käyttäen omaa ja alihankittua tekniikkaa parhaan ratkaisun löytämiseksi.

 

Author

Petri Ajo - Flowrox

Petri Ajo, Product Line Manager, Roxia Environmental Technologies

B.Sc. (Tech), Environmental technology, 2012, Masters Sc. (Tech), Environmental technology, 2013, Doctor, Sc. (Tech), Chemical engineering, 2018

testing
NOTE: Flowrox company rebrands to Roxia
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles