Skip to content

Tehokasta vedenpuhdistus-teknologiaa

Roxia Plasma Oxidizer™ (RPO) on tehokas kylmäplasmatekniikka teollista vedenpuhdistusta varten. Plasman avulla luodut oksidantit poistavat värin, hajun ja orgaaniset jäämät tehokkaasti sekä desinfioivat veden. Roxia Plasma Oxidizer -vedenpuhdistusjärjestelmä on loistava vaihtoehto otsoni-, UV- ja kemikaalikäsittelyille.

 

 

Roxia Plasma Oxidizer korvaa kemikaalit plasmalla

Roxia Plasma Oxidizer on ainutlaatuinen teollisuuden vedenkäsittelyteknologia, jossa kylmäplasma on suorassa kosketuksessa veteen ja tuhoaa liuenneet orgaaniset epäpuhtaudet. Puhdistettua vettä saadaan nyt täysin kemikaalittomalla prosessilla. Teknologiaa pidetään suunnannäyttäjänä hapettamiseen perustuvassa vedenkäsittelyssä. Sen ansiosta ei tarvitse kuljettaa, varastoida ja käsitellä riskialttiita desinfiointiaineita, jolloin kustannukset sekä ympäristöriskit vähenevät ja vesien puhtaanapito helpottuu. Turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu.

Corona vedenpuhdistus plasmateknologia

Roxia Plasma Oxidizer -vedenpuhdistusjärjestelmä on tehokas vaihtoehto otsoni-, UV- ja kemikaalikäsittelyille.

Roxia Plasma Oxidizer soveltuu muun muassa:

 • Värin- ja hajunpoistoon, juomaveden desinfiointiin
 • Prosessivesien desinfiointiin
 • Mikropitoisuuksien kuten lääkeainejäämien poistoon biologisesti käsitellyistä jätevesistä
 • Biofilmien ehkäisy lämmönsiirtimillä ja suodatuskalvoilla
 • Syanaattijäämien tuhoaminen kaivosvesistä
 • Fenolisten ja liuenneiden öljyjakeiden hävittäminen teollisuusvesistä

Miten Roxia Plasma Oxidizer toimii?

 • Käsiteltävä vesi ohjataan kylmäplasmakentän läpi.
 • Veden ja ympäröivän ilman reagoidessa plasman kanssa muodostuu vahvoja hapettimia.
 • Hapettimet tuhoavat epäpuhtaudet ja desinfioivat veden pitkäkestoisesti.

Täytä yhteydenottolomake  ja pyydä lisätietoja!

Roxia Plasma Oxidizer mahdollistaa täysin kemikaalittoman vedenpuhdistusprosessin.

Perinteiset järjestelmät:

Otsonijärjestelmät

UV-järjestelmät

Kemiallinen käsittely

Roxia Plasma Oxidizerin edut:

 • Vähäisempi energiankulutus
 • Tehokkaampi hapetus samalla rahalla
 • Vankka rakenne: vain ruostumaton
  teräs osuu veteen, ei liikkuvia osia ->
  vähäinen huoltotarve
 • Estää samentumista
 • Ei UV-lamppuja
 • Ei kemikaalien logistiikkaa, varastointia tai käyttöä
 • Ei kloorisivutuotteita
 • Täysin sähkötoiminen
 • Vähemmän turvakäytäntöjä

Hyödyt ja ominaisuudet

Matala energiankulutus

Kemikaalivapaa

Huoltovapaa

Operointi normaalissa paineessa ja lämpötilassa

Voimakas hapetus hydroksyyliradikaaleilla

Projektit

10 kW plasmahapetin

Kehitämme entistä suurempaa RPO-plasmahapetinta kaivosteollisuuden suurten volyymien tarpeeseen. Plasmahapetus on tutkitusti erittäin tehokas orgaanisten haitta-ainejäämien poistamiseen kaivosteollisuuden jätevesistä. Teollisuudenalalle ominaisia haitta-aineita ovat esimerkiksi ksantaatit ja syanaatit. Uudella tekniikalla päästään askel lähemmäksi tavoitetta suljetusta vesikierrosta.


Projektia rahoittaa EIT RawMaterials-ohjelman Start-up & SME Booster -ohjelma, jonka rahoittajana toimii EIT, Euroopan unionin toimielin, jota tuetaan Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Projects

Puhtaammat sairaalan jätevedet

Roxia Plasma Oxidizer ™ tuhoaa 90-99% lääkejäämiä sairaalan jätevesistä. Tämän asennuksen myötä Roxia on edelläkävijä myös globaalisti, sillä ratkaisu on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa!

Järjestelmä hajottaa lääkejäämät sairaalajätevedestä syntypaikalla ennen niiden laimentumista ja sekoittumista julkiseen viemäriverkkoon. Järjestelmän rakentamista keskussairaalaan Lappeenrannassa oli mukana rahoittamassa Lappeenrannan kaupunki sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa:

testing
NOTE: Flowrox company rebrands to Roxia
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles