Pumpun tilan IIoT-valvonta tehostaa laitoksen toimintaa

Tehosta toimintaa IIoT-tilanvalvonnalla

Pumpun tilan valvonta IIoT:tä (Industrial Internet of Things) hyödyntämällä voi auttaa ymmärtämään pumppuongelmia ja pienentämään toimintakuluja. Jos pumppu on prosessin kannalta kriittinen ja kallis ylläpitää tai korjata, kannattaa harkita IIoT-valvontaa. Erilaisissa pumpuissa voidaan valvoa eri asioita. Esimerkiksi epäkeskoruuvipumppu ei saisi ikinä käydä kuivana. Pumpun imupuolella pitäisi aina olla positiivinen painereservi ja virtaus. Jos tällainen pumppu käy kuivana vain puolikin minuuttia, roottori ja staattori voivat vaurioitua pysyvästi. Tärinäanturien ja virtausmittarien lisääminen auttaa seuraamaan pumpun toimintaa ja pysäyttämään sen, ennen kuin vakavia vaurioita pääsee syntymään. Päälaakereissa, vaihdelaatikoissa tai moottoreissa havaitusta tärinästä voidaan lähettää sähköposti tai tekstiviesti oikealle henkilölle, jolloin pieni ongelma voidaan korjata, ennen kuin se muuttuu suureksi ja kalliiksi.

Millaista tietoa IIoT-ratkaisulla voidaan valvoa?

Integroidusta taajuusmuuttajasta voidaan kerätä valtavasti tietoa. Kaikkia pumppualueen mittareita, jotka kertovat pumpun toiminnasta, voidaan valvoa pilvipohjaisen portaalin kautta. Hälytykset näkyvät pilviportaalissa, minkä lisäksi niistä voidaan lähettää sähköposti tai tekstiviesti oikeille henkilöille.

IIoT-tilanvalvonnalla voidaan saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä:

 • reaaliaikaista palautetta laitteiston toiminnasta
 • vikaantuneiden laitteiden nopea tunnistaminen ja korjaaminen
 • pienemmät ylläpitokulut, turvallisempi työympäristö ja vähemmän käyttökatkoja.

Valvonta voidaan ulottaa kaikkiin laitteisiin, joista saadaan digitaalisia tai analogisia mittaussignaaleja. Instrumentoinnin hinta on laskenut, ja laitteiden asentaminen on aiempaa helpompaa. Anturit kiinnitetään pulttaamalla, magneeteilla tai tarroilla. Lähes kaikkia laitteita, pumppujakin, voidaan valvoa IIoT-ratkaisulla. Esimerkkejä tilanteista ja olosuhteista, joissa IIoT-tilanvalvonnasta voi olla apua:

 • kun sijainti on vaarallinen tai vaikea
 • kun laitoksen turvallisuus on ongelma
 • kun edellytetään vaatimuksenmukaisuutta
 • kun koneisiin on hankala päästä käsiksi
 • kun koneet vaativat jatkuvaa korjaamista
 • kun koneiden korjaaminen on kallista
 • kun toimintaa optimoimalla voidaan parantaa tuottavuutta ja kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa
 • kun pumput ovat kaukaisessa paikassa.

Tilanvalvonta tehostaa pumppuaseman toimintaa

Roxia toimitti älykkäitä pumppaamoratkaisuja Etelä-Karjalan Jätehuollolle (EKJH). Yhtiöllä oli miehittämätön pumppaamo, jonka ohjausjärjestelmä oli vanhentunut. Henkilöstön oli käytävä asemalla useita kertoja viikossa lukemassa mittareita ja tekemässä säätöjä pumppuihin ja muihin laitteisiin. Älypumppujen ja -venttiilien valmistaja toimitti järjestelmän tilalle päivitetyn ohjausjärjestelmän, joka tuli puolet halvemmaksi kuin uusi ohjausjärjestelmä. Nyt pumppaamon omistajat voivat säätää järjestelmää toimistossaan 130 kilometrin päässä, ja mittarien lukeminen onnistuu reaaliaikaisesti pilvipalvelun kautta. Hälytyksen lauetessa omistajat saavat sähköpostin ja voivat päätellä järjestelmässä näkyvistä tiedoista, tarvitseeko pumppaamolle tehdä tarkastuskäynti.

Ilmastusjärjestelmän IIoT-ratkaisu

Sama jätehuoltoyhtiö otti yhteyttä Roxiaan viime vuonna tasausaltaansa ilmastusjärjestelmästä. Ongelmana oli altaan jäätyminen talvella ja yleisesti veden alhainen happipitoisuus, joka aiheutti ikäviä hajuhaittoja. Valmistaja suositteli, että ilmastusjärjestelmä kannattaisi automatisoida kokonaan ja liittää samaan hallinta-alustaan kuin etäpumppaamo. Tavoitteena oli taata pienimmät mahdolliset omistamisen kokonaiskustannukset. Roxia teki yhteistyötä pintailmastimiin erikoistuneen yrityksen kanssa, sillä projektissa tarvittiin kompressoreita ja energiatehokasta hapen siirtoa, jotta altaan pinnan jäätyminen voitiin estää. Roxia pystyi keräämään kaikki tiedot ilmastusyksiköistä ja toimitti automaattisen säätöjärjestelmän, joka mukautuu sää- ja vesiolosuhteisiin. Etäpumppaamo liitettiin samaan järjestelmään. EKJH oli tyytyväinen ratkaisuun.

Viime vuonna IIoT-toimittaja lisäsi vertikaalisen tornipainesuodattimen valvonnan kolmeen painesuodattimeen Suomessa. Näiden koneiden toiminta on pitkälle automatisoitua, ja niissä on paljon valvottavia mittauslaitteita ja signaaleja. Valmistaja ei kuitenkaan lisännyt mitään ylimääräisiä mittauslaitteita näihin koneisiin. Se alkoi analysoida tietoja ja tuottaa koontinäyttöjä, jotta laitos voisi ymmärtää paremmin toimintaa haittaavia ongelmia.

Roxian IIoT-ratkaisu paljastaa, miten koneet todella toimivat

Laitoksella oletettiin, että koneiden käyntiaste oli suuri. Ajan myötä toimittaja pystyi kuitenkin osoittamaan, että koneiden käyntiaste oli usein korkeintaan 60 prosenttia. Merkittävimpiä syitä matalaan käyntiasteeseen oli, että lietesäiliössä oli usein liian vähän lietettä virtauksen tuottamiseksi suodatinjärjestelmille. Suodattimien oli siis odotettava, että lietettä oli tarpeeksi. Valmistaja pystyi myös analysoimaan veden paineistuksen korkeapainepiikkejä, jotka vaurioittavat suodatinlevyjä, -kalvoja ja -tiivisteitä. Myös yksittäisen koneen suuri ilmankulutus verrattuna muihin on yleensä merkki viallisista kalvoista tai tiivisteistä, jotka heikentävät suorituskykyä. Nyt kun asiakas on tietoinen ongelmista, se voi säästää rahaa vähäisempien käyttökatkojen ja tehostuneen tuotannon ansiosta.

Millä tahansa laitoksella voidaan kerätä tietoa, mutta jos tietoja ei analysoida tehokkaasti, niistä ei ole mitään hyötyä. IIoT-valvonta on osoittautunut hyödylliseksi analysointityökaluksi monille asiakkaille.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Ettienne Joubert

Sales Engineer, South Africa

+27 (0) 81 030 1015

Russell Beaumont

Senior Service Manager, Filters Australia

+61 408159305

Kauko Tanninen

President, Russia & CIS

+7985 226 14 91

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Danie Groenewald

Area Sales Manager South Africa

+27 10 590 8374

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Ronald Gaspar

Technical Service Manager Peru, Colombia

+51 9 7973 5424

Robert Parks

Filter Sales Manager North America

+1 410 636 2250

Maureen Brown Briceño

Sales Manager South America

+56 2 3224 9704

Yury Beloborodko

Director, Filtration MMM & CEEC Russia & CIS

+7 921 959 46 20

Sergey Petukhov

Technical Director Russia & CIS

+7 495 726 57 41

Don Kitchen

Filter Spares Sales & Service Manager North America

+1-410-636 2250

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Victor Ortega

Area Sales Manager Asia Pacific

+61 499 156 590

Juho Uusitalo

Area Sales Manager Eastern Europe

+358 40 680 4396

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Eduardo Paredes

Sales Director South America

+56 994 991 561

Markus Saloniemi

CEO, Roxia Automation

+358 40 571 9520

Matti Luoma

Commercial Product Manager, Filters

+358 400 798 140

Fernando Henriquez

Sales Director Peru

+51956360887

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, Middle-East and Mediterranean

+971525252178