Pumppujen valvonta pidentää 250 pumpun käyttöikää

Yhdysvaltalainen terästehdas valvoo pumppujaan Roxia Digital Solutions -järjestelmällä pidentääkseen niiden käyttöikää. Jotta saataisiin kokonaiskuva omistajuuden kokonaiskustannuksista ja mahdollisista säästöistä, tärinän lisäksi myös muita järjestelmän ominaisuuksia on valvottava.

Pumppujen valvonnan nykytila prosessiteollisuudessa

Digitaaliset ratkaisut ovat yleistyneet hitaasti prosessiteollisuudessa. Alalla vallitsee odottava ilmapiiri, kun yritykset yrittävät selvittää laitoksilleen parhaiten sopivan ratkaisun. Kehitteillä on lukuisia teollisen esineiden Internetin (IIoT) ratkaisuja, jotka voivat tuoda asiakkaille todellisia kustannussäästöjä. Olennaista on ottaa ensimmäinen askel.
Katsotaanpa seuraavaksi, miten digitalisaatio voi tukea päivittäistä päätöksentekoa prosessiteollisuudessa maailmanlaajuisesti.

Tärinänvalvonta on vasta alkua

Pumppujen ja muiden pyörivien laitteiden tärinänvalvontaan on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota. Tärinänvalvonnalla voidaankin saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Pumput ovat prosessikoneissa olennaisen tärkeitä, mutta silti ne kuuluvat monissa laitoksissa vähiten valvottujen laitteiden joukkoon.

Usein pumppuja käytetään rikkoutumiseen asti, jolloin korjaus- ja vaihtokulut ovat erittäin suuret. Laakerivaurioiden varhainen havaitseminen voi auttaa pienentämään korjauskuluja, välttämään laajat korjaukset ja vähentämään korjauksiin tarvittavaa aikaa. Näin myös käyttökatkot pysyvät minimissä.

Näkymä Roxia Malibusta. Alle kuukauden kuluttua valvonnan aloittamisesta yhdessä pumpuista havaittiin laakerikulumaa.

Pumppujen valvonta haltuun

Yhdysvaltalainen terästehdas aloitti hankkeen pumppujen suorituskyvyn parantamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi. Yhden terästonnin tuottamiseen tarvitaan tyypillisesti 130 000 litraa vettä. Terästehdas vaihtoi 80 000 dollarin pumput vuosittain, vaikka normaaleissa olosuhteissa tavallisen prosessipumpun pitäisi kestää 5–10 vuotta.

Terästehdas halusi valvoa tärinää ja monia muita ongelmia. Ensiksi se halusi selvittää, toimiko pumppu valmistajan määrittämällä ominaiskäyrällä tai lähellä sitä. Käytössä olleessa ohjausjärjestelmässä ei ollut analytiikkatoimintoja, joiden avulla yritys olisi voinut verrata toimintaa ominaiskäyrään. Tehdasta kiinnosti myös energiankulutuksen seuraaminen.

Valvonta säästää energiaa

Järjestelmään asennettiin myös uusia mittareita, jotka auttoivat analysoimaan onteloitumista, tärinää, siipirattaan kulumista, kuivakäyntiä ja energiankulutusta. Terästehtaalla on yli 250 suurta keskipakopumppua, joiden voimanlähteenä on 750 hevosvoiman moottorit. Seuraamalla yksistään energiankulutusta tehdas voi saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Roxia Malibu -verkkoportaalin kautta Roxia loi aluksi 3D-kuvan pumpuista ja eri mittareista, joita oli tarkoitus analysoida. Jos mitatut muuttujat ylittävät normaalin toiminta-alueen, terästehtaan avainhenkilöstö saa asiasta ilmoituksen, jossa kerrotaan tietyn pumpun kaipaavan huomiota.

Digitaalinen kuva pumpusta ja ympäröivistä laitteista. Laakerien lämpötilaa, tärinää, tulopainetta, lähtöpainetta, virtausta ja moottorin virtaa seurataan yllä olevista kuvaajista.

Eri valmistajien pumppujen vertaileminen

Tarkan valvonnan avulla jokaista pumppua voidaan analysoida sen oman energiankulutuksen perusteella. Näin voidaan nopeasti havaita, mikä pumpuista toimii energiatehokkaimmin. Kuluttaja voi näin vertailla eri valmistajien pumppuja ja selvittää, kenen valmistamien pumppujen hyötysuhde on paras. Myös pumppujen vikoja voidaan valvoa, ja käyttäjät pystyvät näkemään, mikä pumppu toimii luotettavimmin ja vaatii vähiten korjaamista.

Eri pumppujen todelliset omistamisen kustannukset voidaan esitellä kaikille päätöksentekijöille. Puolueettoman analyysin lähtökohtana luonnollisesti on, että kaikki pumput ovat analyysin alussa uusia ja että niiden prosessiolosuhteet ovat identtiset. Tarkat prosessiolosuhteet on usein erittäin vaikea toistaa prosessiympäristöissä, mutta tieto auttaa silti valmistajia arvioimaan tarkemmin eri valmistajien tuotteita.

Pumpun ominaiskäyrän analysointi ja parhaan hyötysuhteen toimintapiste (BEP)

Jos pumppua käytetään kaukana sen ominaiskäyrältä ja parhaan hyötysuhteen toimintapisteestä (BEP), siihen kohdistuu jatkuvasti ylimääräistä rasitusta. Pumppu on tällöin alttiimpi tärinävaurioille ja kulumiselle. Käynnistyksen aikana pumpun toiminta saattaa poiketa ominaiskäyrästä tilapäisesti, mutta jos se toimii väärällä käyrällä pitkiä aikoja päivittäin, seurauksena on ei-toivottuja vahinkoja.

Terästehtaan esimerkissä tehdas tarvitsee enemmän vettä viilennykseen kesäkuukausien aikana. Talvella vettä kuluu siis paljon vähemmän. Tehtaalla oli totuttu käyttämään kahta pumppua kesällä, minkä lisäksi siellä oli kolmas pumppu varalla. Talvikuukausien aikana tehdas jatkoi kahden pumpun käyttämistä mutta huomattavasti kesää pienemmillä virtauksilla. Tämä johti tilanteeseen, jossa molemmat pumput toimivat kaukana ominaiskäyrältään ja erittäin kaukana BEP-pisteestään. Pumppuihin kohdistui näin koko ajan merkittävä rasitus, mikä aiheutti niissä tarpeetonta kulumista.

Roxian digitaaliset ratkaisut auttavat selvittämään parhaan hyötysuhteen pisteen

Roxian tuella terästehdas otti käyttöön digitaalisia ratkaisuja, joiden ansiosta pumppujen toimintaa voitiin valvoa selkeiden näyttöjen ja hälytysten avulla. Digitaaliset ratkaisut suosittelivat, että yksi pumpuista sammutetaan talvikuukausien ajaksi. Kun tehdas käytti vain yhtä pumppua, tämä pumppu toimi hyvin lähellä valmistajan määrittämää ominaiskäyrää ja BEP-pistettä.

Miten pumppujen valvonta pidentää niiden käyttöikää?

Roxia Digital Solutions -valvonta voi pidentää pumpun käyttöikää. Seuraamalla energiankulutusta ja määrittämällä energiatehokkain pumppu voidaan säästää vuosittain jopa 40 000 dollaria. Pumppuihin kohdistuu pienempi rasitus ja ne toimivat lähempänä BEP-pistettään. Tällöin korjaustarve vähentyy, viat voidaan havaita ajoissa ja niiden korjaaminen on edullisempaa. Yksi valvonnan päätavoitteista onkin pidentää pumppujen käyttöikää ja pienentää korjaus- ja ylläpitokuluja.

Yllä olevissa kuvaajissa pumppuja analysoidaan vertaamalla nykyistä nostokorkeutta virtaukseen, jotta voidaan selvittää, milloin pumppu toimii ominaiskäyrällään. Valmistajan määrittämää ihanteellista toimintapistettä (BEP) verrataan pumpun todelliseen toimintaan. Lopuksi virrankulutusta verrataan virtaukseen vasemman alakulman kuvaajassa. Terästehdas pystyy seuraamaan visuaalisesti kaikkien pumppujen toimintaa. Eri pumppujen suorituskyky ja energiankulutus vaihtelevat.

Digitaalisia ratkaisuja muillekin kuin pumpuille

Kuten edellä todettiin, tärinänvalvonta on hyvä alku. Oikealla ratkaisulla digitalisaatiosta voidaan kuitenkin saada irti paljon enemmän. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan analysoida kaiken tyyppisiä ja merkkisiä pumppuja. Eri valmistajien pumppuja voidaan vertailla toisiinsa, ja käyttäjät voivat selvittää todelliset omistamisen kustannukset. Pumput eivät kuitenkaan ole ainoita koneita, joiden valvonnassa digitaalisista ratkaisuista voi olla hyötyä. Kuljetushihnat, kuulamyllyt, puhaltimet, sihdit ja muut prosessilaitteet ovat kaikki hyviä esimerkkejä koneista, joiden digitaalisesta valvonnasta voi olla merkittävää hyötyä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

  • Valitse sijainti

  • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Goran Metiljevic

Product Manager, Powerflo Solutions

+61 2 8005 2131

Kauko Tanninen

President Central Asia

+7 985 226 14 91

Sergey Petukhov

Technical Director Central Asia

+7 495 726 57 41

Dan Stenglein

Sales Director North America

+1 667 500-2591

Sebastian Alcaino

Regional Sales Director South and Central America

+56 994 991 561

Ronald Gaspar

Area Sales Manager South and Central America

+51 9 7973 5424

Sun Lin

Area Sales Manager, General Manager China

+86 21 52679628

Roope Kupias

Asiakastukipäällikkö, Suomi

+358 40 860 4720

Jesse Saira

Sales Director, Nordic & Baltics

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Kimmo Angeria

Head of Field Services, Roxia Automation

+358 400 104 977

Markus Saloniemi

Director, Industrial Automation

+358 40 571 9520