Skip to content

Älyä prosessilaitteisiin

Digitalisuus tuo nostetta Lappeenrantalaisen Roxian liiketoimintaan ympäri maailman.

Simo-Rounela-(4)_no-backgroundUusia teknologioita hyödyntävät teollisuuslaitokset käyttävät IoT-, AI- ja datapohjaisia ratkaisuja jatkuvasti enemmän – mutta digitaalisuus ja käytettävyys tulee myös yksittäisiin prosessilaitteisiin.

Digivallankumous voi myös tuoda huomattavaa kilpailuetua laitevalmistajalle. Lappeenrantalainen yhdeksän tytäryhtiön ja laajan edustajaverkoston kautta ympäri maailmaa toimiva konepaja Roxia päätti tehdä ”älyloikan” laitevalmistuksessa muutama vuosi sitten.

Asiakkuusratkaisuista vastaava päällikkö Simo Rounela tuli taloon 2017, kun Roxiassa puhalsivat uudet tuulet. Yrityksen strategiaan oli kirjattu, että liiketoimintaan haetaan nostetta muuttamalla valmistettavat tuotteet ja ratkaisut mahdollisimman älykkäiksi.

”Lisäsimme tuotteisiin sensoreita, jotka mahdollistavat laitteen seurannan ja kunnonvalvonnan. Tiedot voidaan kerätä pilvipohjaiseen palveluun tarkempaa analysointia ja raportointia varten, mistä päin maailmaa tahansa”, Rounela kuvailee.

Samaan hengenvetoon hän muistuttaa, että pelkkä datan kerääminen on yhtä tyhjän kanssa – jutun juoni piilee siinä, miten analytiikkatyökalujen avulla mennään datan sisään ja kaivetaan sieltä esiin jotain merkityksellistä ja arvokasta.

”Asiakashyödyt saadaan tarkasti analysoimalla”, Rounela kuittaa.

 

Hallitse virtaa

Roxia tarjoaa korkean teknologian ratkaisuja vedenpoistoon, teolliseen automaatioon ja ympäristötekniikkaan.

Rounela kertoo, että älykkäät seuraavan sukupolven suodattimet antavat tietoja luotettavaa ja kustannustehokasta tuotantoa varten. Käyttöpaikkojen reaaliaikaiset tiedot auttavat optimoimaan tuotannon ja maksimoimaan tulokset.

Roxialla on oma Digitaaliset Palvelut -osasto pitämässä huolta, että laitteet saadaan keskustelemaan keskenään – ja juttu luistaa. ”Teollisen automaation parissa meillä työskentelee noin 40 ihmistä”, Rounela kertoo.

Digitaaliset palvelut voidaan integroida jo asennettuihin laitteisiin ja ohjausjärjestelmiin ja ne sopivat myös yhteen muiden valmistajien laitteiden kanssa. Tarkoituksena ei myöskään ole korvata asiakkaan käyttämiä järjestelmiä (esimerkiksi DCS tai SCADA).

Etävalvonta haastaa maantieteen rajat tosissaan. Roxian ammattilaiset voivat valvoa Suomesta käsin, miten sen toimittama prosessilaitteisto vaikkapa eteläamerikkalaisella kaivoksella toimii. Kun data virtaa, voidaan ennakoida esimerkiksi varaosien tarve ja hoitaa tilanne ilman, että tuotantoon tulee seisokkeja.

 

 

Toimijoita joka lähtöön

Perinteisen konepajan muutos digitaloksi on tavallaan muuttanut koko firman identiteetin: kun ennen myytiin teollisia suodatinratkaisuja, nyt kaupan on älykkäitä järjestelmiä ja automaatiosovelluksia. Lisähaaste tulee siitä, että digitalisaatioaallolla ratsastajia on niin paljon, että aallon harjalla seisotaan jo melkein olkapäät kiinni toisissaan.

”IoT-puolella on paljon erilaisia toimijoita, jolloin erottautuminen nousee hyvin tärkeäksi tekijäksi. Meidän kohdallamme lisäarvoa tulee siitä, että me hallitsemme suodatustekniikan – ja kun lisäämme ratkaisuun digitaalisia ominaisuuksia, osaamme tehdä sen järkevällä tavalla, joka todella auttaa asiakasta”, Rounela summaa.

”Järjestelmästä saatavan tiedon avulla voimme auttaa asiakasta heidän mahdollisissa ongelmissaan. Tarjoamalla IoT-palveluita perinteisten tuotteiden yhteydessä voimme luoda paremman ja pitkäkestoisen suhteen asiakkaidemme kanssa.”

Asiakkaan mieliharmit voivat olla moninaiset. Suodatusprosessin tekniset haasteet ovat yleisiä monissa käyttökohteissa, koska jokainen asennuskohde on jollain tapaa uniikki. Suodatusjärjestelmien täytyy toimia mahdollisimman hyvin toimintahäiriöiden ja turvallisuusriskien välttämiseksi sekä tuottavuuden maksimoinniksi.

Digital-Services-IIoT

Itseoppiva analytiikka auttaa ennakoimaan huoltoja

Suorituskykyä kovassa paikassa

Rounela huomauttaa, että haasteista huolimatta on tärkeää varmistaa jatkuva ja turvallinen tuotantoprosessi. Tehokkuus alkaa käytössä olevista laitteista: oikeilla laitevalinnoilla on erityisen suuri merkitys, kun kyseessä ovat erittäin rankat olosuhteet.

Roxialla on aina tiedostettu, että kun käsitellään syövyttäviä, kuluttavia ja hankalia aineita, monet laitteet pettävät.

Jotta asiakkaan prosessit saadaan linkitettyä IoT-maailmaan ilman kitkaa, tarvitaan dataportaali, jossa riittää vääntöä ja syvyyttä. Roxian syömähampaana toimii Malibu online- portaali, joka mallintaa asiakkaan prosessin teollisen internetin keinoin.

Rounelan mukaan Roxia Malibu ennakoi viat ”todella varhaisessa vaiheessa”, jolloin huollot voidaan suunnitella tehokkaasti ja odottamattomat seisokit minimoida. Malibun kehittämisessä Roxia sai alun perin tukea joensuulaiselta Process Genius -yritykseltä.

”Malibu lanseerattiin vuonna 2016 ja se on koko Digital Solutions -toimintamme ytimessä”, toteaa Rounela.  Järjestelmä on kokenut huiman kehityksen vuosien saatossa ja vauhti kiihtyy edelleen.

Remote-online-view-pump-station

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n pumppaamo ja etänäkymä Roxia Malibu-käyttöliittymässä.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n pumppaamo

Malibun malliin

Miten Malibu sitten toimii käytännössä? – Rounela kertoo, että Roxian asiakas saa halutessaan mukana käyttöliittymän, joka vastaanottaa laitteista tietoa. Käyttöliittymä tuo laitoksen yleistilanteen ja siihen liittyvät tiedot visuaaliseen viitekehykseen. Itseoppiva analytiikka auttaa ennakoimaan huoltoja, varaosatarpeita ja muita kriittisiä tekijöitä sekä optimoimaan asiakkaan prosessia. Asiakas voi seurata laitteen toimintaa reaaliajassa ja puuttua mahdollisiin häiriötilanteisiin.

Malibua käytetään paljon myös muiden prosessilaitteiden seurantaan ja analysointiin, jolloin siitä saadaan suurin hyöty myös tuotannon optimoinnin kannalta. Yhden laitteen seurannalla ei vielä saavuteta suuria muutoksia, Rounela huomauttaa.

”Malibu tuo yhteen koko digitaalisten ratkaisujen pakettimme antureista ja mittareista tietoturvaan, datanhallintaan ja analysointiin. Malibun käyttömahdollisuudet ovat paisuneet kuin pullataikina viime aikoina”, toteaa Rounela ja ennustaa digivallankumoukselle hyvää tulevaisuutta.

”Nykyinen teollisuuden älytrendi varmasti jatkuu ja vahvistuu 2020-luvulla.”

Yhtenä haasteena Rounela näkee tietoturvallisuuden: kun data on kaikki kaikessa, siitä on myös pidettävä huolta eri tavalla kuin aikaisemmin. Roxian digitaaliset palveluratkaisut on suojattu muun muassa SSL/TSL-suojauksella. Samaa teknologiaa käytetään esimerkiksi verkkopankeissa.

”Tietoturvan rooli tulee korostumaan. Kun projektia lähdetään toteuttamaan, tietoturva-asiat pitää huolella miettiä loppuun asti jo ennen starttia.”

Terrafamella Roxia Malibua käytetään suodatusjärjestelmän seurantaan ja optimointiin. Järjestelmän avulla voidaan analysoida poikkeamia ja raportoida suodatusprosessin toimintaa todella tarkasti. Kuvassa Terrafamen MTO käyttöinsinööri Juha Paavilainen ja Simo Rounela Roxialta.

 

Artikkeli julkaistu alunperin Enertecin sivuilla.

testing
NOTE: Flowrox company rebrands to Roxia
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles