Skip to content

Ympäristötekniikka

Ympäristöteknologisten ratkaisujen myötä tarjontamme laajenee virtauksenhallinnasta myös vesien ja lietteiden teknisiin käsittelyratkaisuihin. Roxian veden ja jäteveden käsittelyratkaisut tuottavat säästöjä jäteveden ja prosessinesteiden käsittelyssä sekä edistävät yleistä turvallisuutta.

Roxia GeoBox™ on siirrettävä geotekstiilien suodatus- ja vedenpoistoyksikkö. Se on kehitetty erityisesti veden poistamiseen jätteestä ja prosessilietteistä, paljon kiinteitä aineita sisältävän veden suodatukseen sekä veden poistamiseen hiekasta.

Roxia Plasma Oxidizer on täysin uusi lähestymistapa tehokkaaseen vedenpuhdistukseen ja desinfiointiin. Käsiteltävä vesi puhdistetaan kylmäplasmalla, joka tuottaa voimakkaita hapettimia ympäröivästä ilmasta ja vedestä itsestään. Tuloksena haitalliset epäpuhtaudet hajoavat tehokkaasti luonnollisiksi ainesosiksi.

testing