Tehokasta vedenpuhdistusteknologiaa

Roxia Plasma Oxidizer™ (RPO) on tehokas kylmäplasmatekniikka teollista vedenpuhdistusta varten. Plasman avulla luodut oksidantit poistavat värin, hajun ja orgaaniset jäämät tehokkaasti sekä desinfioivat veden. Roxia Plasma Oxidizer -vedenpuhdistusjärjestelmä on loistava vaihtoehto otsoni-, UV- ja kemikaalikäsittelyille.

Roxia Plasma Oxidizer korvaa kemikaalit plasmalla

Roxia Plasma Oxidizer on ainutlaatuinen teollisuuden vedenkäsittelyteknologia, jossa kylmäplasma on suorassa kosketuksessa veteen ja tuhoaa liuenneet orgaaniset epäpuhtaudet. Puhdistettua vettä saadaan nyt täysin kemikaalittomalla prosessilla. Teknologiaa pidetään suunnannäyttäjänä hapettamiseen perustuvassa vedenkäsittelyssä. Sen ansiosta ei tarvitse kuljettaa, varastoida ja käsitellä riskialttiita desinfiointiaineita, jolloin kustannukset sekä ympäristöriskit vähenevät ja vesien puhtaanapito helpottuu. Turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu.


Roxia Plasma Oxidizer -vedenpuhdistusjärjestelmä on tehokas vaihtoehto otsoni-, UV- ja kemikaalikäsittelyille.

Roxia Plasma Oxidizer soveltuu muun muassa:

Värin- ja hajunpoistoon, juomaveden desinfiointiin

Prosessivesien desinfiointiin

Mikropitoisuuksien kuten lääkeainejäämien poistoon biologisesti käsitellyistä jätevesistä

Biofilmien ehkäisy lämmönsiirtimillä ja suodatuskalvoilla

Syanaattijäämien tuhoaminen kaivosvesistä

Fenolisten ja liuenneiden öljyjakeiden hävittäminen teollisuusvesistä

Miten Roxia Plasma Oxidizer toimii?

Käsiteltävä vesi ohjataan kylmäplasmakentän läpi.

Veden ja ympäröivän ilman reagoidessa plasman kanssa muodostuu vahvoja hapettimia.

Hapettimet tuhoavat epäpuhtaudet ja desinfioivat veden pitkäkestoisesti.


Roxia Plasma Oxidizer™ (RPO) on verratonta teolliseen vedenpuhdistukseen tarkoitettua
plasmatekniikkaa.

Roxia Plasma Oxidizer soveltuu myös muihin toimintoihin ja prosesseihin. Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja Roxian jätevedenkäsittelyn asiantuntijat ottavat sinuun yhteyttä.

Lisäarvo RPO:sta perinteisiin järjestelmiin verrattuna

Otsonijärjestelmät

RPO:n edut

 • Vähäisempi energiankulutus
 • Tehokkaampi hapetus samalla rahalla

UV-järjestelmät

RPO:n edut

 • Vankka rakenne: vain ruostumaton
  teräs osuu veteen, ei liikkuvia osia ->
  vähäinen huoltotarve
 • Estää samentumista
 • Ei UV-lamppuja

Kemiallinen käsittely

RPO:n edut

 • Ei kemikaalien logistiikkaa, varastointia tai käyttöä
 • Ei kloorisivutuotteita
 • Täysin sähkötoiminen
 • Vähemmän turvakäytäntöjä

Projektit10 kW plasmahapetin

Kehitämme entistä suurempaa RPO-plasmahapetinta kaivosteollisuuden suurten volyymien tarpeeseen. Plasmahapetus on tutkitusti erittäin tehokas orgaanisten haitta-ainejäämien poistamiseen kaivosteollisuuden jätevesistä. Teollisuudenalalle ominaisia haitta-aineita ovat esimerkiksi ksantaatit ja syanaatit. Uudella tekniikalla päästään askel lähemmäksi tavoitetta suljetusta vesikierrosta.

Projektia rahoittaa EIT RawMaterials-ohjelman Start-up & SME Booster -ohjelma, jonka rahoittajana toimii EIT, Euroopan unionin toimielin, jota tuetaan Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

ProjektitPuhtaammat sairaalan jätevedet

Roxia Plasma Oxidizer ™ tuhoaa 90-99% lääkejäämiä sairaalan jätevesistä. Tämän asennuksen myötä Roxia on edelläkävijä myös globaalisti, sillä ratkaisu on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa!

Järjestelmä hajottaa lääkejäämät sairaalajätevedestä syntypaikalla ennen niiden laimentumista ja sekoittumista julkiseen viemäriverkkoon. Järjestelmän rakentamista keskussairaalaan Lappeenrannassa oli mukana rahoittamassa Lappeenrannan kaupunki sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja:

Haluatko katsoa esitteitä, tietolehtiä ja artikkeleita aiheesta?

Tekniset tiedot

Roxia Plasma Oxidizer 3kW

Nettopaino ~1100 kg
Bruttopaino ~1800 kg
Kapasiteetti 65 m3/h
Syöttöteho ~6 kW
Plasman nimellisteho 3 kW
Jännite/taajuus 400 V / 50 Hz 3-vaihe, myös muita vaihtoehtoja
Veden tuloyhde R4” ulkokierre
Veden poistoyhde R6” ulkokierre
Kaasun poistoyhde R2” ulkokierre
Kaasun poistoyhde 1/2”
Kaasun tuloyhde (happigeneraattorin, lisävaruste) 1/2”
Käyttölämpötila 1 °C to 30 °C
Veden lämpötila 1 °C to 35 °C
Tulot 24 V DC digitalisaatio, käyntilupa
Lähdöt 230 VACdigitaalilähtö, tila- ja hälytysreleet
Materiaalit kontaktissa veden kanssa AISI 316, PE

Kuinka Roxia ratkaisee ongelmasi?

Toimimme järjestelmällisesti ja asiakaskeskeisesti, jotta löydämme parhaita ratkaisuja veden- ja jätevedenkäsittelyyn.

Alustava arviointi

Autamme perustietojen määrittämisessä ja teknisten tietojen keräämisessä. Arvioimme tehtävän laajuuden ja konseptoimme mahdolliset ratkaisut. Muodostamme käsityksen kohteen mahdollisuuksista ja veden käyttäytymisestä puhdistusprosessissa käymällä paikan päällä ja tekemällä kenttä- tai laboratoriokokeita.

Ratkaisuehdotus

Alustavan arvioinnin jälkeen Roxian asiantuntijat tarjoavat pilotteja, vuokaaviotason suunnitelman ja arvioita todennäköisesti tarvittavasta investoinnista ja käyttökustannuksista. Ratkaisuja voidaan pilotoida erilaisilla tekniikoilla ja prosesseilla.

Suunnittelu, toimitus ja tuki

Kun kaikki tiedot on käyty läpi, toteutamme yksityiskohtaisen jäteveden puhdistusjärjestelmän suunnitteluprojektin ja valmistamme ja toimitamme prosessin. Roxia tarjoaa asiakkailleen jatkuvaa tukea päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Roxia Plasma OxidizerTehokasta vedenpuhdistusteknologiaa

Ainutlaatuinen vedenpuhdistusjärjestelmä ja vaihtoehto otsoni-, UV- ja kemialliselle käsittelylle.

Roxia Floating AeratorTehokas turbiinipintailmastin

Roxia Floating Aerator™ -ilmastin on edullinen ja tehokas tapa ilmastaa mm. teollisuuden ja jätteenkäsittelylaitosten jätevedet.

Water-treatment-screening-chemical dosing-flotation-Roxia

KonttiyksikötVedenpuhdistus: seulonta, kemikaalit, flotaatio jne.

Vedenkäsittelyprosessien tomittaminen suoraan kontteihin rakennettuna säästää kustannuksia ja aikaa.

Testaus- ja pilottipalvelutTestaa ennen pysyvää asennusta

Teetä laboratoriotestejä tai kokeile toimintaa paikan päällä, jotta löydät oikeat kemikaalit tai prosessin suorituskykymittarit.

Miten Roxia parantaa suorituskykyä?

Lue esimerkkitapauksista

”Owatecin jäteveden puhdistuslaitteisto ja Roxian Malibu-automaatio ovat innovatiivisia ja prosessi toimii sujuvasti. Säästimme kustannuksissa ja saimme samalla vähennettyä epäpuhtauksien määrää.”

— Riku Isohätälä, toimitusjohtaja, Hätälä Oy

Vedenpuhdistusyksiköt

Kalliiden ja aikaa vievien investointien välttämiseksi tarjoamme konttiyksiköitä eri vedenpuhdistusprosesseihin (seulontaan, kemialliseen annosteluun, vaahdotukseen jne.) Kukin yksikkö on valmistettu tiettyä prosessia varten ja voidaan liittää saumattomasti puhdistusjärjestelmään. Yksiköistä voidaan yhdistellä räätälöity vedenpuhdistusratkaisu. Järjestelmä sisältää täyden prosessiautomaation, joka tarvitaan luotettavaan ja turvalliseen toimintaan. Integroidun verkkovalvonnan kautta voit seurata prosessien toimintaa missä ja milloin tahansa.

Prosessit & teknologiat

Vedenkäsittely vaatii lähes aina monivaiheisen prosessin, jossa yhdistetään useita yksikköoperaatioita. Käytämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja löydämme parhaimman mahdollisen yhdistelmän. Tällaisiin tekniikoihin sisältyy tyypillisesti kemiallinen käsittely, kuten pH: n hallinta, koagulointi ja flokkulaatio; vaahdotus, laskeuttaminen, suodatus ja muut kiinteiden ja nesteiden erotusprosessit; ilmastus, AOP-prosessit jne. Roxia kehittää myös täysin uusia tekniikoita vedenkäsittelyyn. Tutustu vedenkäsittelyn lippulaivaamme, maailman ensimmäiseen suoraan plasmahapetusjärjestelmään: Roxia Plasma Oxidizer -tekniikkaan.


Kiertotalous: Teollisuusvesien uudelleenkäyttö

Asianmukaisen käsittelyn myötä teollisuuden jäte- ja prosessivesiä on usein mahdollista uusiokäyttää laitoksen omissa prosesseissa. Tällaiset mahdollisuudet jäävät helposti huomiotta, sillä ne vaativat huolellista oppimista laitoksen toiminnasta ja prosesseista, joissa vettä käytetään. Roxia-asiantuntijat tarkastelevat näitä mahdollisuuksia ja auttavat parantamaan vesitasetta.

Syöttöyksikkö

 • Siirtopumppaus
 • Seulonta
 • Muu mahdollinen esikäsittely

Kemikaalien annosteluyksikkö

 • Annostelu- ja sekoitusjärjestelmät
 • Polymeerien esikäsittely
 • Laadun ja määrän seuranta
containerized-unit-operations-floation-unit-Roxia

Flotaatioyksikkö

 • Nano- ja mikrokuplien luominen
 • DAF-flotaatio
 • Mekaaninen erottelu

Vedenpoistoyksikkö

 • Vedenpoisto lietteestä
 • Kiintoaineen kerääminen suodatuspusseihin
 • Roll-off-kontti kuljetusta varten

Suodatinyksikkö

 • Tehokas painesuodatus
 • Lietteen kuivatus
 • Suodoksen kiillotus

Hapetusyksikkö

 • Edistynyt hapetusprosessi
 • Suora kylmäplasmakäsittely
 • Hajun, värin, VOC:n ja COD:n poisto

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja Roxian jätevedenkäsittelyn asiantuntijat ottavat sinuun yhteyttä.

Tekniset tiedot

Kemikaalien annosteluyksikkö

Virtaama 5 – 240 m3/h
Kontin tyyppi Merikontti
Mitat P: 6070 mm, L: 2440 mm
K: 2570 mm
Paino kuljetettaessa 5 500 kg
Paino käytössä 8 000 kg
Automaatio ja ohjauspaneeli Allen Bradley tai ABB
Putkireaktori PE
Kemikaalipumppu 1 Enintään 45 l/h *
Kemikaalipumppu 2 Enintään 45 l/h *
Polymeerien esikäsittely-yksikkö Enintään 600 l/h
Polymeeripumppu Enintään 600 l/h
Virransyöttö 32 A
Tuloliitäntä Laippa DN150 EN1092-1
Lähtöliitäntä Laippa DN150 EN1092-1
Veden pH-arvo 1 – 9
Veden lämpötila 5 – 30 oC
Ympäristön lämpötila -20 – 30 oC
Valmistusmaa Suomi
CE Kyllä

* Myös muita vaihtoehtoja, ota yhteyttä.

Vedenpoistoyksikkö

Kapasiteetti 0 – 15 m3/h
Kontin tyyppi Koukkulava
Suodatuspussin tilavuus Noin 20,7 m3
Mitat P: 6516 mm, L: 2594 mm
K: 4628 mm (with lid open)
Nosto- ja pitolaite Hydraulinen koukkulaite DIN 30722
Paino kuljetettaessa 4 500 kg
Paino käytössä 25 000 kg
Kontin materiaali Maalattu teräs
Geobag-pussin materiaali PP
Tyypillinen reikäkoko O90 ~400 µm
Suodatusritilän materiaali Sinkitty teräs
Lietteen syöttö Enintään 7″, kaksi aukkoa, kiinnitin
Veden poistoaukko Kuulaventtiili, A316, R2 ½” sisäkierre
Virransyöttö (lämmityksen) 16 A
Veden pH-arvo 5 – 9
Veden lämpötila 1 – 65 oC
Ympäristön lämpötila -20 – 30 oC

 

* Myös muita vaihtoehtoja, ota yhteyttä.

Flotaatioyksikkö

Kapasiteetti 5 – 100 m3/h
Kontin tyyppi Merikontti
Mitat P: 6060 mm, L: 2440 mm, K: 2700 mm
Paino kuljetettaessa 5 500 kg
Paino käytössä 25 000 kg
Automaatio ja ohjauspaneeli Allen Bradley tai ABB
Putken materiaali PE
Altaan materiaali PE
Lamellin materiaali PP
Virransyöttö 63 A, 32 A
Tuloliitäntä Laippa DN100 EN1092-1
Lähtöliitäntä Laippa DN150 EN1092-1
Veden pH-arvo 1 – 9
Veden lämpötila 5 – 30 oC
Ympäristön lämpötila -20 – 30 oC
Valmistusmaa Suomi
CE Kyllä

* Myös muita vaihtoehtoja, ota yhteyttä.

Tarvitsetko syöttö-, suodatus- tai hapetusyksiköiden teknisiä tietoja?

Ota yhteyttä Roxian ympäristöasiantuntijoihin.

Testaus ennen pysyvää asennusta

Monissa tapauksissa voi olla hyödyllistä tehdä laboratoriokokeita tai testata ratkaisua paikan päällä oikeiden kemikaalien tai suorituskykymittareiden löytämiseksi prosessille. Teolliset jätevedet ovat usein koostumukseltaan ja laadultaan yksilöllisiä. Tämän vuoksi testaamisella voidaan parhaiten saada tarkkaa tietoa ratkaisun vaatimuksista ennen lopullista valintaa ja asennusta.

Kaikkia vedenpuhdistusratkaisuja ei tarvitse etukäteen testata. Esimerkiksi ilmastuksen tarve voidaan yleensä arvioida luotettavasti laitoksen tietojen perusteella – katso lisätietoja Roxian kelluvista ilmastimista.

Tarpeiden arvioinnissa ja alkuun pääsemisessä auttavat Roxian asiantuntijat, jotka osaavat suositella parasta lähestymistapaa ja mahdollisia testikäytäntöjä.

 

Pienten näytteiden laboratoriotutkimukset

Flotaatio- tai laskeuttamisvaiheiden jälkeen siirrymme jätevedestä lietteenkäsittelyyn. Yleensä lietevirrasta on poistettava lisää vettä ennen jatkokäsittelyä tai kuljetusta. Roxia tarjoaa vedenpoistoratkaisuja, joita voidaan myös testata sekä laboratorio- että pilottikokeilla. Käytämme yleensä seuraavia pienen mittakaavan testiyksiköitä:

Plasmahapetuskokeet

Plasmahapetuskokeet antavat suoraviivaista tietoa hapetustehosta, joka vaaditaan haluttujen tulosten saamiseksi. Yleensä näytettä puhdistetaan plasmayksikössä määrätty aika, ja siitä otetaan näytteitä ennalta määrätyin väliajoin. Näiden näytteiden parametreja analysoimalla voidaan tuottaa puhdistuskäyrät käytetyn plasmaenergian funktiona. Tiedot kertovat menetelmän soveltuvuudesta ja järjestelmän kokovaatimuksista.


Plasmahapettimen koeyksikkö vakiokontissa.

Koevaatimukset

Enintään 250 W:n testiyksikkö (plasman nimellisteho)

20–40 litran koetilavuus

Sertifioidun ulkopuolisen laboratorion suorittamat kemialliset/biologiset analyysit

Tulosten raportointi ja analyysi

Koagulaatio- ja flokkulaatiokokeet

Usein jätevedenkäsittelyssä koagulointi- ja flokkulointikemikaalit ovat korvaamaton apu epäpuhtauksien erottamiseen. Kemiallinen käsittely auttaa muuntamaan epäpuhtaudet helpommin erotettavaan muotoon, jonka jälkeen epäpuhtaudet voidaan erottaa seuraavassa prosessivaiheessa esimerkiksi flotaatiolla tai laskeutuksella. Kemialliset käsittelykokeet tehdään ns. JAR-kokeilla. Laboratoriollamme on kattava valikoima kemikaaleja erilaisten vesien tarpeisiin. Testauksen avulla voimme kartoittaa kohteeseesi sopivimman kemikaaliyhdistelmän ja annosteluntarpeen. Vedestä erotettavien epäpuhtauksien muodostaman lietevirran kuivausta voidaan tarpeen mukaan myös tutkiaesimerkiksi suodattamalla.

 • Koagulointi- ja flokkulointikemikaalit
 • Polymeerit
 • Neste-kiinteäerotustutkimukset ja kosteusanalyysit
 • Raportointi

Lietteen suodatus- ja vedenpoistokokeet

Vaahdotus- tai laskeuttamisvaiheiden jälkeen siirrymme jätevedestä lietteen käsittelyyn. Yleensä lietevirrasta on poistettava lisää vettä ennen jatkokäsittelyä tai kuljetusta. Roxia tarjoaa vedenpoistoratkaisuja, joita voidaan myös testata sekä laboratorio- että pilottikokeilla. Käytämme yleensä seuraavia pienen mittakaavan testiyksiköitä:

 • Smart Filter Press (automaattinen kammiosuodatin) -testiyksikkö 0,18 m2
 • Kammiosuodattimien testiyksiköt, koot 0,01 m2 ja 0,02 m2
 • Suodatinpussikokeet geotekstiileillä
 • Katso lisätietoja suodatuskokeista TÄÄLTÄ.

 

Pilottikokeet paikan päällä

Pilottikokeilla ja testeillä paikan päällä voidaan tutkia suorituskykyä käytännössä ja jatkuvassa käytössä. Kohteessa tehtävillä pilottikokeilla voidaan tarkimmin osoittaa prosessin sopivuus. Tarjoamme joustavaa pilotointia laitoksen toimintojen yhteydessä testaamalla esimerkiksi plasmahapetusta tai kokonaista vedenpuhdistusprosessia konttilaitoksena. Monissa tapauksissa pilottiyksikkömme vastaavat täyden ratkaisun kapasiteettia.

Roxian asiantuntijat arvioivat mielellään pilottimahdollisuuksia omassa laitoksessasi, auttavat selvittämään parhaan lähestymistavan sekä suunnittelevat koejärjestelyt yhdessä kanssasi  – ota yhteyttä.

Tekniset tiedot

Roxia Plasma Oxidizer™ -testiyksikkö 2 Kw

Kontti 20 jalan HC OS (korkea kuutio, aukeaa sivulta)
Nettopaino 3 300 kg
Bruttopaino Noin 6 000 kg
Vesisäiliön tilavuus l 1250 l
Tilavuuskapasiteetti 1–30 m3/h
Tuloteho noin 3,5 kW
Plasman nimellisteho 2,0 kW
Jännite/taajuus 400 V / 50 Hz, 3 vaihetta, 32 A, voimavirtapistoke
Veden tulo DN50
Veden lähtö DN100
Veden poisto DN40
Ympäristön lämpötila 1–30 °C
Veden lämpötila 1–35 °C
Tulot 24 V DC etäkäyttöä varten
Lähdöt 230 VAC -releet järjestelmän käyttöä ja hälytyksiä varten
Veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit AISI 316, PEEK

Mitat

 • Vesisäiliön pinnankorkeus
 • Virtaus
 • Tulopaine
 • Kontin tulviminen

(Lisävarusteet) * kohteen vaatimusten mukaan

 • Happigeneraattori
 • Ilmapumppu
 • Kiertopumppu

Kammiosuodattimen testiyksiköt, koot 0,01 m² ja 0,02 m²

Suodatusalue 0,01 tai 0,02 m²
Kammion syvyys 30–60 mm
Toimituskoko Mahtuu kahteen erikoislaukkuun, 56 x 45,5 x 26,5 (pituus x leveys x korkeus)
Toimituspaino yhteensä 49 kg

Mitat

 • Näytteen tilavuus 20–30 litraa
 • Kiinteää ainesta mielellään 40–65 % (w/w)
 • Koe vaatii vain vähän tilaa
 • Kokeesta saadaan tietoa kakun kosteudesta ja suodatuskapasiteetista
 • Kokeesta saadaan tietoa prosessiin sopivan kankaan valintaan
 • Kokeesta saadaan tietoa suodatuksen ihanteellisesta sykliajasta

Lisävarusteet ja -laitteet

 • Vaaka suodoksen mittaamiseen
 • 6 baarin ilmansyöttö
 • Puhdasta vettä ylläpitoon
 • Ämpäreitä tms. suodoksen keräämiseen

Smart Filter Press (automaattinen kammiosuodatin) testiyksikkö 0,18 m²

Suodatusalue 0,18 m²
Kammion syvyys 32 mm
Toimituskoko 120 kg
Toimituspaino 97 x 48 x 59 cm (pituus x leveys x korkeus)

Mitat

 • Koe vaatii 6 baarin ilmansyötön
 • Kokeesta saadaan tietoa kakun kosteudesta ja suodatuskapasiteetista
 • Kokeesta saadaan tietoa prosessiin sopivan kankaan valintaan
 • Kokeesta saadaan tietoa suodatuksen ihanteellisesta sykliajasta
  Näytteen koko vähintään 100 litraa

Lisävarusteet ja -laitteet

 • Puhdasta vettä tarvitaan pesukokeisiin ja laitteen ylläpitoon
 • Vaaka suodoksen mittaamiseen
 • Ämpäreitä tms. suodoksen keräämiseen
 • 6 baarin ilmansyöttö

Roxian kokonaisratkaisut suodatukseen

Keraaminen kiekkosuodatin suodattaa erittäin tehokkaasti vähäisellä energiankulutuksella. Keraaminen Roxia-kiekkosuodatin (Roxia CD) ei edellytä suuria investointeja ja se tuottaa puhdasta suodosta ja kuivan lietekakun. Tavanomaisiin tyhjiösuodattimiin verrattuna se kuluttaa noin 90 % vähemmän energiaa. Roxia CD keraaminen kiekkosuodatin on jatkuvatoiminen suodatin, joka toimii suurella tuotantokapasiteetilla ja kustannustehokkaasti rikastus- ja lieteprosesseissa.

Roxian pitkäaikaisratkaisulla voidaan maksimoida tuotanto, minimoida seisonta-aika ja vähentää kokonaiskustannuksia. Roxia-asiantuntijat tarjoavat kokonaisratkaisun.

Keraamisen kiekkosuodattimen käyttökohteita:

Kaivosteollisuus, malmin rikastus ja metallurgia

Rikasteet:

 • Rauta
 • Kupari
 • Sinkki
 • Kulta
 • Fosfaatit

Rikastusjäte:

 • Rauta
 • Kupari
 • Molybdeeni
 • Fosfori
 • Kvartsihiekka

Kemianteollisuus

 • Kvartsihiekka
 • Fosfori
 • Teollisuusmineraalit, esim. zeoliitit, kipsi ja kalkki
 • Jäte ja jätevesivirrat

Sähköteollisuus ja polttolaitokset

 • Kipsiliete

Muut teollisuudenalat

 • Jäte ja jätevesivirrat

Parempia tuloksia pienemmillä investoinneilla

 • Suuritehoinen:  Keraamisen Roxia-kiekkosuodattimen (CD) suodatuskapasiteetti on jopa 2000 kg DS/m2 tunnissa. Tämä on 240 tonnia tunnissa yhdellä yksittäisellä yksiköllä.
 • Jatkuvatoimisuus: Yksinkertaistaa automaatiota ja toimintaa sekä lisää luotettavuutta.  Prosessimateriaalivirta on tasainen ja vakaa, minkä ansiosta se hallinta on helpompaa.
 • Energiansäästö: Edellyttää huomattavasti vähemmän asennettua tyhjiötehoa. Vähentää energiakustannuksia jopa 90 % tavanomaisiin tyhjiösuodattimiin verrattuna.
 • Kirkkaampi suodos ja kuivempi kakku: Suodoksen kiinteäainepitoisuus on keskimäärin alle 20 mg/litra. Verrattuna toisen tyyppisiin suodattimiin, joissa pitoisuus on tavallisesti useita satoja milligrammoja tai jopa useita grammoja litrassa.

Roxia-vianmääritystyökalut havaitsevat järjestelmän poikkeamat ja ilmoittavat niistä automaattisesti sähköpostin välityksellä.

Prosessin tehostaminen Smart Filtration -palvelulla

Roxia yhdistää suodattimet Malibu online-portaaliin, mikä mahdollistaa toiminnan etävalvonnan. Smart Filtration -palvelujen avulla käyttäjät voivat tehostaa suodatusprosessia, lisätä tuotantomäärää ja havaita ongelmat jo ennen niiden ilmenemistä. Kaikkeen edellä mainittuun riittää Internet-yhteydellä varustettu tietokone, älypuhelin tai jokin muu mobiililaite.

 • Suuritehoinen: Keraamisen Roxia-kiekkosuodattimen (CD) suodatuskapasiteetti on jopa 2000 kg DS/m2 tunnissa. Tämä on 240 tonnia tunnissa yhdellä yksittäisellä yksiköllä.
 • Jatkuvatoimisuus: Yksinkertaistaa automaatiota ja toimintaa sekä lisää luotettavuutta. Prosessimateriaalivirta on tasainen ja vakaa, minkä ansiosta se hallinta on helpompaa.
 • Energiansäästö: Edellyttää huomattavasti vähemmän asennettua tyhjiötehoa. Vähentää energiakustannuksia jopa 90 % tavanomaisiin tyhjiösuodattimiin verrattuna.
 • Kirkkaampi suodos ja kuivempi kakku: Suodoksen kiinteäainepitoisuus on keskimäärin alle 20 mg/litra. Verrattuna toisen tyyppisiin suodattimiin, joissa pitoisuus on tavallisesti useita satoja milligrammoja tai jopa useita grammoja litrassa.

Keraamisen Roxia-kiekkosuodattimen kapasiteetti on suuri: jopa 2000 kg DS/m² tunnissa.

Tekniset tiedot

Keraaminen Roxia-kiekkosuodatin (CD)

Suodattimen nimi Suodatusala m² Kiekon pinta-ala
Roxia CD-15 15 3
Roxia CD-30 30 3
Roxia CD-45 45 3
Roxia CD-60 60 6
Roxia CD-90 90 6
Roxia CD-144 144 12
Roxia CD-168 168 12

 

Tiedustele myös muita kokoja.

Valinnaiset ominaisuudet

 • suodatuselementtien happopesujärjestelmä
 • huoltoratkaisut ja huoltosopimus
 • suodatinelementtejä eri huokoisuuksin

Lisäominaisuudet

 • Smart Filtration -järjestelmä
 • kakkukuljetin
 • syöttöpumppujärjestelmä
 • suodospumppu

Ilman-, veden- ja sähkönkulutus

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin ratkaisu!

 • Valitse sijainti

 • Valitse alue

Ota yhteyttä

If you have something on your mind, just let us know! We are more than happy to answer all your inquiries.

Name(Pakollinen)
Hidden

Victor Ortega

Area Sales Manager Australia and South-East Asia

+61 499 156 590

Sebastian Alcaino

Regional Sales Director South and Central America

+56 994 991 561

Ronald Gaspar

Area Sales Manager South and Central America

+51 9 7973 5424

Roope Kupias

Area Sales Specialist Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Jesse Saira

Area Sales Manager Nordic and Baltic Countries

+358 44 276 2338

Dirk Otto

Sales Director Central Europe

+49 (0) 2102 420 707

Petri Kiljunen

Petri Kiljunen, Regional Director, MENA, Turkey and India

+971525252178